Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2015 z dne 2. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2015 z dne 2. 2. 2015, Kazalo


MINISTRSTVA

201. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja pravosodja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
202. Odredba o sprejemu izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja Grafični tehnik

OBČINE

Celje

203. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje

Jesenice

204. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Jesenice

Kanal ob Soči

205. Statutarni sklep o ustanovitvi skupnega delovnega telesa

Kočevje

206. Odlok o spremembi Odloka o določitvi plovbnega režima in drugih aktivnosti na Rudniškem jezeru, Jezeru v Kočevski Reki in reki Rinži
207. Odlok o spremembi Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Kočevje
208. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zunanjem izgledu naselij in krajine v Občini Kočevje

Litija

209. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2015
210. Akt o spremembi Akta o ustanovitvi družbe Socialno varstveni center Litija, d.o.o.

Ljubljana

211. Sklep o imenovanju Volilne komisije Mestne občine Ljubljana

Novo mesto

212. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto – SD OPN 2

Radeče

213. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Radeče
214. Sklep o imenovanju pooblaščencev za dostop do informacij javnega značaja v občinski upravi Občine Radeče

Šempeter-Vrtojba

215. Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2015
AAA Zlata odličnost