Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2015 z dne 2. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2015 z dne 2. 2. 2015

Kazalo

201. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja pravosodja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 475.

Za izvrševanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14 in 95/14 – ZUPPJS15) ter na podlagi 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14 in 6/15) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja pravosodja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja pravosodja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 36/08 in 18/10) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik določa uvrstitve delovnih mest direktorjev s področja pravosodja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, določenih v Prilogi II Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14 in 6/15; v nadaljnjem besedilu: uredba).«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
Direktorji s področja pravosodja se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
Tip osebe javnega prava: pravosodni organ
Razpon plačnega razreda: 45–52
+-----+--------------+--------+--------------------------+------+
|ŠIFRA|   NAZIV  | ŠIFRA |     IME       |PLAČNI|
| PU | PRORAČUNSKEGA|  DM  |  DELOVNEGA MESTA    |RAZRED|
|   | UPORABNIKA |    |             |   |
+-----+--------------+--------+--------------------------+------+
|42188|OKRAJNO    |B017106 |generalni         | 48 |
|   |SODIŠČE    |    |sekretar/sekretar/direktor|   |
|   |LJUBLJANA   |    |PO            |   |
+-----+--------------+--------+--------------------------+------+
|42110|VIŠJE SODIŠČE |B017106 |generalni         | 51 |
|   |CELJE     |    |sekretar/sekretar/direktor|   |
|   |       |    |PO            |   |
+-----+--------------+--------+--------------------------+------+
|42129|VIŠJE SODIŠČE |B017106 |generalni         | 51 |
|   |KOPER     |    |sekretar/sekretar/direktor|   |
|   |       |    |PO            |   |
+-----+--------------+--------+--------------------------+------+
|42137|VIŠJE SODIŠČE |B017106 |generalni         | 52 |
|   |LJUBLJANA   |    |sekretar/sekretar/direktor|   |
|   |       |    |PO            |   |
+-----+--------------+--------+--------------------------+------+
|42145|VIŠJE SODIŠČE |B017106 |generalni         | 52 |
|   |MARIBOR    |    |sekretar/sekretar/direktor|   |
|   |       |    |PO            |   |
+-----+--------------+--------+--------------------------+------+
|42153|OKROŽNO    |B017106 |generalni         | 51 |
|   |SODIŠČE V   |    |sekretar/sekretar/direktor|   |
|   |CELJU     |    |PO            |   |
+-----+--------------+--------+--------------------------+------+
|42161|OKROŽNO    |B017106 |generalni         | 50 |
|   |SODIŠČE V   |    |sekretar/sekretar/direktor|   |
|   |KOPRU     |    |PO            |   |
+-----+--------------+--------+--------------------------+------+
|42170|OKROŽNO    |B017106 |generalni         | 50 |
|   |SODIŠČE V   |    |sekretar/sekretar/direktor|   |
|   |KRANJU    |    |PO            |   |
+-----+--------------+--------+--------------------------+------+
|42188|OKROŽNO    |B017106 |generalni         | 51 |
|   |SODIŠČE V   |    |sekretar/sekretar/direktor|   |
|   |LJUBLJANI   |    |PO            |   |
+-----+--------------+--------+--------------------------+------+
|42196|OKROŽNO    |B017106 |generalni         | 51 |
|   |SODIŠČE V   |    |sekretar/sekretar/direktor|   |
|   |MARIBORU   |    |PO            |   |
+-----+--------------+--------+--------------------------+------+
|42200|OKROŽNO    |B017106 |generalni         | 49 |
|   |SODIŠČE V   |    |sekretar/sekretar/direktor|   |
|   |MURSKI SOBOTI |    |PO            |   |
+-----+--------------+--------+--------------------------+------+
|42218|OKROŽNO    |B017106 |generalni         | 50 |
|   |SODIŠČE    |    |sekretar/sekretar/direktor|   |
|   |V NOVI GORICI |    |PO            |   |
+-----+--------------+--------+--------------------------+------+
|42226|OKROŽNO    |B017106 |generalni         | 49 |
|   |SODIŠČE V   |    |sekretar/sekretar/direktor|   |
|   |NOVEM MESTU  |    |PO            |   |
+-----+--------------+--------+--------------------------+------+
|42234|OKROŽNO    |B017106 |generalni         | 49 |
|   |SODIŠČE V   |    |sekretar/sekretar/direktor|   |
|   |KRŠKEM    |    |PO            |   |
+-----+--------------+--------+--------------------------+------+
|42242|OKROŽNO    |B017106 |generalni         | 49 |
|   |SODIŠČE NA  |    |sekretar/sekretar/direktor|   |
|   |PTUJU     |    |PO            |   |
+-----+--------------+--------+--------------------------+------+
|42250|OKROŽNO    |B017106 |generalni         | 49 |
|   |SODIŠČE V   |    |sekretar/sekretar/direktor|   |
|   |SLOVENJ    |    |PO            |   |
|   |GRADCU    |    |             |   |
+-----+--------------+--------+--------------------------+------+
|44164|OKROŽNO    |B017106 |generalni         | 49 |
|   |DRŽAVNO    |    |sekretar/sekretar/direktor|   |
|   |TOŽILSTVO   |    |PO            |   |
|   |V CELJU    |    |             |   |
+-----+--------------+--------+--------------------------+------+
|44199|OKROŽNO    |B017106 |generalni         | 50 |
|   |DRŽAVNO    |    |sekretar/sekretar/direktor|   |
|   |TOŽILSTVO   |    |PO            |   |
|   |V LJUBLJANI  |    |             |   |
+-----+--------------+--------+--------------------------+------+
|44202|OKROŽNO    |B017106 |generalni         | 49 |
|   |DRŽAVNO    |    |sekretar/sekretar/direktor|   |
|   |TOŽILSTVO   |    |PO            |   |
|   |V MARIBORU  |    |             |   |
+-----+--------------+--------+--------------------------+------+
|42250|OKROŽNO    |B017106 |generalni         | 49 |
|   |DRŽAVNO    |    |sekretar/sekretar/direktor|   |
|   |TOŽILSTVO   |    |PO            |   |
|   |V SLOVENJ   |    |             |   |
|   |GRADCU    |    |             |   |
+-----+--------------+--------+--------------------------+------+
|46116|UPRAVNO    |B017106 |generalni         | 51 |
|   |SODIŠČE    |    |sekretar/sekretar/direktor|   |
|   |REPUBLIKE   |    |PO            |   |
|   |SLOVENIJE   |    |             |   |
+-----+--------------+--------+--------------------------+------+
|50113|VIŠJE DELOVNO |B017106 |generalni         | 51 |
|   |IN SOCIALNO  |    |sekretar/sekretar/direktor|   |
|   |SODIŠČE V   |    |PO            |   |
|   |LJUBLJANI   |    |             |   |
+-----+--------------+--------+--------------------------+------+
|50121|DELOVNO    |B017106 |generalni         | 49 |
|   |SODIŠČE V   |    |sekretar/sekretar/direktor|   |
|   |CELJU     |    |PO            |   |
+-----+--------------+--------+--------------------------+------+
|50130|DELOVNO    |B017106 |generalni         | 49 |
|   |SODIŠČE V   |    |sekretar/sekretar/direktor|   |
|   |KOPRU     |    |PO            |   |
+-----+--------------+--------+--------------------------+------+
|50148|DELOVNO IN  |B017106 |generalni         | 50 |
|   |SOCIALNO   |    |sekretar/sekretar/direktor|   |
|   |SODIŠČE V   |    |PO            |   |
|   |LJUBLJANI   |    |             |   |
+-----+--------------+--------+--------------------------+------+
|50156|DELOVNO    |B017106 |generalni         | 49 |
|   |SODIŠČE V   |    |sekretar/sekretar/direktor|   |
|   |MARIBORU   |    |PO            |   |
+-----+--------------+--------+--------------------------+------+
«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2015
Ljubljana, dne 30. januarja 2015
EVA 2015-2030-0022
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti