Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2015 z dne 30. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2015 z dne 30. 4. 2015

Kazalo

1270. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, stran 3357.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – Odl. US in 111/13), 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07), 16. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 11/99, 7/01, 19/05 in 12/06), 15. člena Statuta Občine Središče ob Dravi (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 8/07) in 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/07) so: Mestni svet Mestne občine Ptuj na 39. seji dne 22. 4. 2014, Občinski svet Občine Ormož na 5. seji dne 13. 4. 2015, Občinski svet Občine Središče ob Dravi na 26. seji dne 28. 4. 2014, Občinski svet Občine Sveti Tomaž na 26. seji dne 28. 5. 2014 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož (Uradni list RS, št. 89/08 in 10/09) se v 15. členu črta tretja alinea.
2. člen
Prvi odstavek 30. člena se spremeni tako, da glasi:
»(1) Mestna občina Ptuj daje zavodu v upravljanje nepremičnine, ki ležijo na:
– parc. št. 1336, k.o. 400-Ptuj (Prešernova 37),
– parc. št. 1414, k.o. 400-Ptuj (Miheličeva galerija),
– parc. št. 4025, k.o. 400-Ptuj (Orfejev spomenik),
– parc. št. 178/15, k.o. 400-Ptuj (Rimska opekarska peč),
– parc. št. 2124 in 2126, obe k.o. 400-Ptuj (III. mitrej na Zgornjem Bregu),
– posamezni del št. 6, v stavbi 1536, k.o. 400-Ptuj (Prešernova 1),
– parc. št. 1060 in 1061/9, k.o. 400-Ptuj (Muzejski trg 2).«.
3. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo Mestni svet Mestne občine Ptuj, Občinski svet Občine Ormož, Občinski svet Občine Središče ob Dravi in Občinski svet Občine Sveti Tomaž ter naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-24/07
Ptuj, dne 22. aprila 2014
Župan
Mestne občine Ptuj
dr. Štefan Čelan l.r.
Št. 007-7/2015 07/9
Ormož, dne 13. aprila 2015
Župan
Občine Ormož
Alojz Sok l.r.
Št. 03230-3/2014-14
Središče ob Dravi, dne 28. aprila 2014
Župan
Občine Središče ob Dravi
Jurij Borko l.r.
Št. 007-15/2014 01/ZH
Sveti Tomaž, dne 28. maja 2014
Župan
Občine Sveti Tomaž
Mirko Cvetko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti