Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2014 z dne 28. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2014 z dne 28. 2. 2014

Kazalo

448. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 267/2012, stran 1524.

Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 267/2012
1. člen
(1) V Uredbi o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 267/2012 (Uradni list RS, št. 51/12 in 43/13) se v peti alineji prvega odstavka 5. člena za številko "28" dodata vejica in številka "28.b".
(2) Sedmi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Ministrstva, pristojna za izvajanje uredbe 267/2012/EU, lahko v skladu z 8. členom ZOUPAMO na področju, za katerega so pristojna, na podlagi ustrezno obrazloženega zaprosila fizične ali pravne osebe in na podlagi izjave, da se blago ne uvršča na sezname, za katere je posel omejen ali prepovedan, izdajo potrdilo za podpisano in ožigosano izjavo prosilca. Pred izdajo potrdila lahko pristojna ministrstva zaprosijo za predhodno mnenje Komisije za nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo ali skupine glede na področje, na katero se blago uvršča."
2. člen
V drugi alineji prvega odstavka 15.a člena se številka "100.000" nadomesti s številko "1.000.000" in številka "40.000" s številko "400.000", na začetku tretje alineje pa se vnese besedilo "ne pridobi predhodnega dovoljenja".
3. člen
V točki b prvega odstavka 16. člena se številka "40.000" nadomesti s številko "400.000".
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-13/2014/6
Ljubljana, dne 20. februarja 2014
EVA 2014-1811-0038
Vlada Republike Slovenije
mag. Dejan Židan l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost