Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2014 z dne 10. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2014 z dne 10. 1. 2014

Kazalo

41. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro, stran 209.

Na podlagi 42. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 – SPZ), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 126/07 – ZGO-1B, 28/09 – ZGO-1C), 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 17. redni seji sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javno dobro
1. člen
Na zemljišču z ID znakom 1799, parc. št. 1052/15, k.o. 1799-Videm Dobrepolje (ID 6191716), v izmeri 210 m2, vrsta rabe: večji del je stavbno zemljišče, manjši del je kmetijsko zemljišče K1, oboje skupaj je javno dobro, ki je vpisano v seznam k.o. 1799 Videm Dobrepolje, se ukine status javno dobro in se prenese v last Občine Dobrepolje.
2. člen
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0015/2012
Dobrepolje, dne 4. julija 2013
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.