Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2014 z dne 12. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2014 z dne 12. 12. 2014

Kazalo

3640. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete, stran 10161.

Na podlagi šestega odstavka 51. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12, 109/12 in 32/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
1. člen
V Uredbi o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list RS, št. 58/10, 17/11, 67/11, 18/12, 49/12, 69/12, 93/12, 94/12 – popr., 98/13 in 33/14) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Tehtana povprečna drobnoprodajna cena cigaret je izračunana na podlagi podatkov iz obračunov za plačilo trošarine od 1. oktobra 2013 do 30. septembra 2014 in na dan 1. januarja 2015 znaša 3,41 eura za zavojček dvajsetih cigaret.«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se znesek »67,9221 eura« nadomesti z zneskom »68,3730 eura«.
V drugem odstavku se število »23,0078« nadomesti s številom »22,0686«.
3. člen
V 5. členu se znesek »3,31 eura« nadomesti z zneskom »3,41 eura«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2015.
Št. 00712-40/2014
Ljubljana, dne 11. decembra 2014
EVA 2014-1611-0086
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost