Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2014 z dne 10. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2014 z dne 10. 1. 2014

Kazalo

34. Splošni akt o spremembi Splošnega akta o opravljanju strokovnega izpita za zaposlene, ki opravljajo storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve in o opravljanju strokovnega izpita za nadzornika v službi za nadzor Zavoda RS za zaposlovanje, stran 203.

Na podlagi 81. in 157. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13 – ZIUPTDSV, 63/13, 100/13) ter na podlagi predloga strokovnega sveta Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje izda generalna direktorica Zavoda
S P L O Š N I A K T
o spremembi Splošnega akta o opravljanju strokovnega izpita za zaposlene, ki opravljajo storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve in o opravljanju strokovnega izpita za nadzornika v službi za nadzor Zavoda RS za zaposlovanje
1. člen
V Splošnem aktu o opravljanju strokovnega izpita za zaposlene, ki opravljajo storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve in o opravljanju strokovnega izpita za nadzornika v službi za nadzor Zavoda RS za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 4/11) se v drugem odstavku 2. člena za besedama »strokovni izpit« doda beseda »lahko«.
Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Strokovni izpit za druge zaposlene v Zavodu ni pogoj za zasedbo delovnega mesta.«
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
2. člen
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/11-2
Ljubljana, dne 6. januarja 2014
mag. Zlatka Srdoč Majer l.r.
generalna direktorica Zavoda