Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2014 z dne 1. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2014 z dne 1. 8. 2014

Kazalo

2602. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla, stran 6691.

Na podlagi 3. in 20. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10), 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10), 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12), 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11), 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) je Občinski svet Občine Kozje na 24. redni seji dne 15. 4. 2014, Občinski svet Občine Podčetrtek na 25. redni seji dne 9. 5. 2014, Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 34. redni seji dne 28. 5. 2014, Občinski svet Občine Rogatec na 6. izredni seji dne 5. 5. 2014, Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 25. redni seji dne 29. 5. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla (Uradni list RS, št. 71/09, 4/11).
2. člen
V prvem odstavku 5. člena odloka, se v predzadnji alineji beseda »trženje« zamenja z besedo »promocija«.
V 5. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zavod lahko poleg dejavnosti v javnem interesu opravlja naslednje gospodarske oziroma lastne dejavnosti, kolikor je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za njihovo delovanje, in sicer:
– izdelava poslovnih načrtov in investicijske dokumentacije za naročnika,
– izdelava projektnih prijav na razpise in
– opravljanje drugih storitev v okviru registriranih dejavnosti.«
Sedanji drugi odstavek 5. člena odloka, postane tretji odstavek.
V tretjem odstavku 5. člena odloka se črta naslednja dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji:
»72.220 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. OD-1-2014
Kozje, dne 7. julija 2014
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.
 
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.
 
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.
 
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.
 
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost