Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2014 z dne 1. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2014 z dne 1. 8. 2014

Kazalo

2564. Pravilnik o spremembi Pravilnika o nacionalnih etalonih, stran 6617.

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o nacionalnih etalonih
1. člen
V Pravilniku o nacionalnih etalonih (Uradni list RS, št. 51/07 in 63/08) se v prvem odstavku 9. člena beseda »šestih« nadomesti z besedo »devetih«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
(1) Nosilec nacionalnega etalona, ki ima ob uveljavitvi tega pravilnika veljavno odločbo o priznanju za nosilca nacionalnega etalona, lahko od urada zahteva izdajo nove odločbe o priznanju nosilca nacionalnega etalona, najpozneje tri mesece pred iztekom njene veljavnosti.
(2) Urad na podlagi zahteve iz prejšnjega odstavka izda novo odločbo za obdobje treh let brez ponovnega preverjanja izpolnjevanja pogojev za priznanje.
(3) Urad in nosilec nacionalnega etalona skleneta dodatek k pogodbi iz 10. člena pravilnika, s katerim uredita medsebojne pravice in obveznosti za čas veljavnosti nove odločbe.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2014
Ljubljana, dne 18. julija 2014
EVA 2014-2130-0034
Metod Dragonja l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost