Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014

Kazalo

1750. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec, stran 4603.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 z dopolnitvami), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12) ter 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 32. redni seji dne 5. 6. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec
1. člen
Spremeni se višina sofinanciranja pri ukrepih 2.1–2.5, navedenih v 2.A) poglavju ukrepov nepovratnih finančnih spodbud v 11. členu Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec (PMGTOB-1, Uradni list RS, št. 48/09, 38/12 in 2/13), in sicer tako, da se dodeli do 30 % upravičenih stroškov za majhna podjetja, samostojne podjetnike posameznike, nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in sobodajalce (prej do 15 %) ter do 15 % upravičenih stroškov za srednja podjetja (prej do 7,5 %). Četrti odstavek 2.A poglavja tega člena torej za ukrepe 2.1–2.5 predvideva višji razpon možnega odstotka sofinanciranja, in se po novem glasi:
»Višina sofinanciranja
Dodeli se do 30 % upravičenih stroškov za majhna podjetja, samostojne podjetnike posameznike in sobodajalce ter do 15 % upravičenih stroškov za srednja podjetja.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2007
Bovec, dne 5. junija 2014
Župan
Občine Bovec
Siniša Germovšek l.r.