Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2014 z dne 31. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2014 z dne 31. 1. 2014

Kazalo

169. Pravilnik o določitvi števila pripravniških delovnih mest na posameznih okrožnih državnih tožilstvih, stran 539.

Na podlagi šestega odstavka 137. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G in 48/13 – ZSKZDČEU-1), na predlog generalnega državnega tožilca z dne 20. 5. 2013 in po predhodnem mnenju Državnotožilskega sveta z dne 26. 4. 2013, izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o določitvi števila pripravniških delovnih mest na posameznih okrožnih državnih tožilstvih
1. člen
S tem pravilnikom se na posameznih okrožnih državnih tožilstvih določi število pripravniških delovnih mest za univerzitetne diplomirane pravnike oziroma magistre prava po končanem petletnem študiju, ki se v skladu z zakonom, ki ureja pripravništvo in pravniški državni izpit, usposabljajo za opravljanje pravniškega državnega izpita tako, da sklenejo delovno razmerje na posameznem okrožnem državnem tožilstvu ali se usposabljajo volontersko, in sicer na:
– Okrožnem državnem tožilstvu v Celju 4 pripravniška mesta;
– Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru 2 pripravniški mesti;
– Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju 2 pripravniški mesti;
– Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem 4 pripravniška mesta;
– Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani 18 pripravniških mest;
– Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru 3 pripravniška mesta;
– Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti 2 pripravniški mesti;
– Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici 2 pripravniški mesti;
– Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu 3 pripravniška mesta;
– Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju 3 pripravniška mesta;
– Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu 2 pripravniški mesti;
– Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije 2 pripravniški mesti.
2. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o določitvi števila pripravniških delovnih mest na posameznih okrožnih državnih tožilstvih (Uradni list RS, št. 20/12).
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-724/2013
Ljubljana, dne 22. januarja 2014
EVA 2013-2030-0107
dr. Senko Pličanič l.r.
Minister
za pravosodje