Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

1636. Sklep o dopolnitvi Statuta Odvetniške zbornice Slovenije, stran 4373.

Na podlagi 44. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 111/05 – odl. US, 54/08 in 35/09) je skupščina Odvetniške zbornice Slovenije dne 5. 4. 2014 sprejela
S K L E P
o dopolnitvi Statuta Odvetniške zbornice Slovenije
1. člen
V Statutu Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 10/95, 55/96, 4/00, 13/02, 90/03, 131/04, 103/11 in 86/13) se za 59.c členom doda nov 59.ca člen, ki se glasi:
»59.ca člen
V postopku izbrisa odvetnika iz imenika odvetnikov iz razloga, ko odvetnik ni več vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica, se utemeljeno sklepa, da odvetnik odvetniškega poklica ne opravlja vestno in pošteno zlasti:
– če je odvetnik v obdobju zadnjih osmih let storil najmanj pet hujših disciplinskih kršitev, ali če je storil štiri hujše in dve lažji disciplinski kršitvi, ali tri hujše in štiri lažje disciplinske kršitve, ali
– če odvetnik v obdobju zadnjih štirih let ni prostovoljno izpolnil najmanj dveh odločb disciplinskih organov zbornice, čeprav je v tem razdobju prejel vsaj dva pisna opomina zbornice z opozorilom na izbris iz imenika odvetnikov, ali
– če odvetnik kljub prejemu vsaj dveh pisnih opominov zbornice z opozorilom na izbris iz imenika odvetnikov ni poravnal zapadlih obveznosti zbornici (članarina, denarne kazni, zavarovalnina, zamudne obresti in druge obveznosti odvetnika do zbornice) v višini več kot 2.000 eurov, ali
– če je zoper odvetnika začet stečajni postopek.
Pred izdajo odločbe o izbrisu iz imenika odvetnikov na podlagi prejšnjega odstavka poda mnenje pristojni območni zbor odvetnikov.«.
2. člen
Ta dopolnitev Statuta Odvetniške zbornice Slovenije se potem, ko da k njej soglasje Vlada Republike Slovenije, objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-142/2014
Ljubljana, dne 5. aprila 2014
EVA 2014-2030-0032
Predsednik
Odvetniške zbornice Slovenije
Roman Završek l.r.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k temu aktu pod št. 00720-6/2014/5 z dne 22. 5. 2014.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti