Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2014 z dne 30. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2014 z dne 30. 5. 2014

Kazalo

1580. Spremembe Statuta Občine Štore, stran 4196.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12) je Občinski svet Občine Štore na 20. redni seji dne 21. 5. 2014 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A
Občine Štore
1. člen
V Statutu Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12) se spremeni besedilo drugega odstavka 14. člena tako, da se glasi:
»Občinski svet šteje 13 članov«.
2. člen
Te spremembe Statuta Občine Štore začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-0002/2011-2
Štore, dne 22. maja 2014
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.