Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2014 z dne 30. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2014 z dne 30. 5. 2014

Kazalo

1564. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice, stran 4169.

Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 79/09, 51/10) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 29. redni seji dne 8. 5. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice
1. člen
V Odloku o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 23/96), v nadaljnjem besedilu: odlok, se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Območje Občine Moravske Toplice je razdeljeno na 27 krajevnih skupnosti:
– Krajevna skupnost Andrejci, ki obsega naselje Andrejci,
– Krajevna skupnost Berkovci, ki obsega naselje Berkovci,
– Krajevna skupnost Bogojina, ki obsega naselje Bogojina,
– Krajevna skupnost Bukovnica, ki obsega naselje Bukovnica,
– Krajevna skupnost Čikečka vas, ki obsega naselje Čikečka vas,
– Krajevna skupnost Filovci, ki obsega naselje Filovci,
– Krajevna skupnost Fokovci, ki obsega naselje Fokovci,
– Krajevna skupnost Ivanci, ki obsega naselje Ivanci,
– Krajevna skupnost Ivanjševci, ki obsega naselje Ivanjševci,
– Krajevna skupnost Ivanovci, ki obsega naselje Ivanovci,
– Krajevna skupnost Kančevci, ki obsega naselje Kančevci,
– Krajevna skupnost Krnci, ki obsega naselje Krnci,
– Krajevna skupnost Lončarovci, ki obsega naselje Lončarovci,
– Krajevna skupnost Martjanci, ki obsega naselje Martjanci,
– Krajevna skupnost Mlajtinci / Lukačevci, ki obsega naselji Mlajtinci in Lukačevci,
– Krajevna skupnost Moravske Toplice, ki obsega naselje Moravske Toplice,
– Krajevna skupnost Motvarjevci, ki obsega naselje Motvarjevci,
– Krajevna skupnost Noršinci, ki obsega naselje Noršinci,
– Krajevna skupnost Pordašinci, ki obsega naselje Pordašinci,
– Krajevna skupnost Prosenjakovci, ki obsega naselje Prosenjakovci,
– Krajevna skupnost Ratkovci, ki obsega naselje Ratkovci,
– Krajevna skupnost Sebeborci, ki obsega naselje Sebeborci,
– Krajevna skupnost Selo, ki obsega naselje Selo,
– Krajevna skupnost Središče, ki obsega naselje Središče,
– Krajevna skupnost Suhi Vrh, ki obsega naselje Suhi Vrh,
– Krajevna skupnost Tešanovci, ki obsega naselje Tešanovci,
– Krajevna skupnost Vučja Gomila, ki obsega naselje Vučja Gomila.«
2. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Za volitve članov sveta KS Bogojina se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Bogojina. Voli se sedem članov sveta.
Za volitve članov sveta KS Bukovnica se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Bukovnica. Voli se tri člane sveta.
Za volitve članov sveta KS Ivanci se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Ivanci. Voli se pet članov sveta.«
3. člen
V drugem odstavku 6. člena odloka se število: »pet« nadomesti s številom: »sedem«.
4. člen
V drugem odstavku 8. člena odloka se število: »pet« nadomesti s številom: »tri«.
5. člen
V drugem odstavku 11. člena se število: »sedem« nadomesti s številom: »pet«.
6. člen
13. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Za volitve članov sveta KS Prosenjakovci se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Prosenjakovci. Voli se pet članov sveta.
Za volitve članov sveta KS Berkovci se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Berkovci. Voli se tri člane sveta.
Za volitve članov sveta KS Čikečka vas se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Čikečka vas. Voli se tri člane sveta.
Za volitve članov sveta KS Ivanjševci se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Ivanjševci. Voli se tri člane sveta.
Za volitve članov sveta KS Pordašinci se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Pordašinci. Voli se tri člane sveta.
Za volitve članov sveta KS Središče se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Središče. Voli se tri člane sveta.«
7. člen
14. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Za volitve članov sveta KS Ratkovci se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Ratkovci. Voli se tri člane sveta.
Za volitve članov sveta KS Kančevci se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Kančevci. Voli se tri člane sveta.
Za volitve članov sveta KS Lončarovci se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Lončarovci. Voli se tri člane sveta.«
8. člen
16. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Za volitve članov sveta KS Selo se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Selo. Voli se pet članov sveta.
Za volitve članov sveta KS Fokovci se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Fokovci. Voli se pet članov sveta.«
9. člen
17. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Za volitve članov sveta KS Tešanovci se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Tešanovci. Voli se sedem članov sveta.
Za volitve članov sveta KS Suhi Vrh se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Suhi Vrh. Voli se tri člane sveta.
Za volitve članov sveta KS Vučja Gomila se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Vučja Gomila. Voli se pet članov sveta.
Za volitve članov sveta KS Mlajtinci - Lukačevci se določita 2 volilni enoti, v katerih se voli skupno pet članov sveta.
1. volilna enota obsega območje naselja Mlajtinci – voli se tri člane sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Lukačevci – voli se dva člana sveta«.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
11. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti v skladu s tem odlokom se izvedejo s prvimi rednimi lokalnimi volitvami.
Št. 007-00002/2014-2
Moravske Toplice, dne 19. maja 2014
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost