Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2013 z dne 4. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2013 z dne 4. 2. 2013

Kazalo

299. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju Priznanja Občine Kočevje Deklica s piščalko, stran 1304.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 27. in 101. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in prva alinea 86. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 26. redni seji dne 28. 1. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju Priznanja Občine Kočevje Deklica s piščalko
1. člen
V Odloku o podeljevanju Priznanja Občine Kočevje Deklica s piščalko (Uradni list RS, št. 81/11), se besedilo 4. člena spremeni, tako da se glasi:
»O prejemniku priznanja odloča žirija za podeljevanje Priznanja Občine Kočevje Deklica s piščalko (v nadaljevanju: žirija).«
2. člen
Četrti odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Žirija lahko podeli ob vsakem razpisu največ eno priznanje.«
3. člen
17. člen se spremeni in se glasi:
»Skladno s postavljenimi merili in kriteriji žirija pripravi utemeljitev prejemnika za podelitev priznanja ter ga posreduje županu.«
4. člen
V prvem odstavku 18. člena se pred besedama »na vpogled« dodata besedi »po podelitvi«.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2011-1504
Kočevje, dne 29. januarja 2013
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.