Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2013 z dne 23. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2013 z dne 23. 4. 2013

Kazalo

1306. Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje, stran 4164.

Na podlagi 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), 3., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11) ter 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 11/09 in 14/11) je Občinski svet Občine Trebnje na 19. redni seji dne 10. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah in spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 72/95, 59/04, 115/04 in 38/06) se 4. člen dopolni tako, da se mu doda šesta alineja, ki se glasi:
»– redno vzdrževanje občinskih cest.«.
2. člen
V 5. členu se črta osma alineja.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 007-11/2013-1
Trebnje, dne 11. aprila 2013
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.