Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2013 z dne 23. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2013 z dne 23. 4. 2013, Kazalo


MINISTRSTVA

1301. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o diplomatskem in višjem diplomatskem izpitu

OBČINE

Piran

1302. Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2012
1303. Sklep o potrditvi cen posameznih javnih služb storitev ravnanja s komunalnimi odpadki

Trebnje

1304. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trebnje (uradno prečiščeno besedilo)
1305. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje
1306. Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje
1307. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
1308. Pravilnik o spremembi Pravilnika o rednem vzdrževanju kategoriziranih in nekategoriziranih javnih poti v Občini Trebnje
1309. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letih 2013 in 2014

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

33. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska (državami članicami Evropske unije) ter Republiko Hrvaško o pristopu Republike Hrvaške k Evropski uniji s Sklepno listin (MPEUHR)

Ministrstvo za zunanje zadeve

34. Obvestilo o začetku veljavnosti Okvirne konvencije Sveta Evrope o vrednosti kulturne dediščine za družbo
35. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazuma (med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo) o lokalni izmenjavi med obmejnima območjema Gorica – Videm in Sežana – Nova Gorica – Tolmin
AAA Zlata odličnost