Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2012 z dne 3. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2012 z dne 3. 2. 2012

Kazalo

310. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev v Občini Sežana, stran 692.

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 9., 25. in 66. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 ZUJIK-UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11) in 16. in 124. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) in ob upoštevanju določb Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 26. 1. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev v Občini Sežana
1. člen
MERILA ZA VREDNOTENJE DEJAVNOSTI KULTURNIH DRUŠTEV V OBČINI SEŽANA, ki so priloga tega pravilnika, se spremenijo v naslednjih točkah tako, da se besedilo glasi:
1. GLASBENA DEJAVNOST:
+-----------------------------------------------+---------------+
|VRSTA PROGRAMA                 | ŠTEVILO TOČK |
+-----------------------------------------------+---------------+
|1.1. Pihalni orkestri             |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Pogoj: najmanj 3 nastopi letno         |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|1. PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO (priznano max. 60|        |
|vaj letno)                   | 6 točk/vaja |
+-----------------------------------------------+---------------+
|2. IZOBRAŽEVANJE                |  do 40 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|3. ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV           |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|do 20 članov                  |  10 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|od 21 do 40 članov               |  20 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|od 41 do 70 članov               |  30 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|nad 70 članov                 |  35 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|člani v starosti 6–14 let           | 4 točke/člana |
+-----------------------------------------------+---------------+
|člani v starosti 15–25 let           | 5 točk/člana |
+-----------------------------------------------+---------------+
|4. PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE        | do 200 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|5. DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA, NAGRADE, PLAKETE|  do 60 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|6. KAKOVOST DELOVANJA             | do 300 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|7. NASTOPI                   |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|nastopi                    | do 200 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|organizacija samostojnega letnega koncerta   | do 200 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|8. PROMOCIJA DRUŠTVA in OBČINE         |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|promocija Občine Sežana (s programi prispevajo |        |
|k prepoznavnosti občine po Sloveniji in v   |        |
|tujini, predstavljajo njene znamenitosti,   |        |
|internetna stran, brošure, objave v časopisih, |        |
|izdelava CD …)                 | do 200 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|1.2. Pevski zbori               |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Pogoj: najmanj 3 nastopi letno         |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|1. PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO (priznano max. 50|        |
|vaj letno)                   | 2 točki/vaja |
+-----------------------------------------------+---------------+
|2. IZOBRAŽEVANJE (max. 3 izobraževanj)     |  do 30 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|3. ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV           |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|do 20 članov                  |  10 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|od 21 do 40 članov               |  20 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|od 41 do 70 članov               |  30 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|nad 70 članov                 |  35 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|člani v starosti 6–14 let           | 2 točki/člana |
+-----------------------------------------------+---------------+
|člani v starosti 15–25 let           | 3 točke/člana |
+-----------------------------------------------+---------------+
|4. PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE        |  do 60 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|5. DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA, NAGRADE, PLAKETE|  do 30 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|6. KAKOVOST DELOVANJA             | do 100 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|7. NASTOPI                   |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|nastopi                    | do 100 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|organizacija samostojnega letnega koncerta   |  do 50 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|8. PROMOCIJA DRUŠTVA in OBČINE         |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|promocija Občine Sežana (s programi prispevajo |        |
|k prepoznavnosti občine po Sloveniji in v   |        |
|tujini, predstavljajo njene znamenitosti,   |        |
|internetna stran, brošure, objave v časopisih, |        |
|izdelava CD …)                 | do 100 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|1.3. Instrumentalne skupine          |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Pogoj: najmanj 3 nastopi letno         |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|1. PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO (priznano max. 50|        |
|vaj letno)                   | 2 točki/vaja |
+-----------------------------------------------+---------------+
|2. IZOBRAŽEVANJE                |  do 30 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|3. ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV           |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|do 20 članov                  |  10 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|od 21 do 40 članov               |  20 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|od 41 do 70 članov               |  30 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|nad 70 članov                 |  35 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|člani v starosti 6–14 let           | 1 točka/člana |
+-----------------------------------------------+---------------+
|člani v starosti 15–25 let           | 2 točki/člana |
+-----------------------------------------------+---------------+
|4. PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE        |  do 60 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|5. DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA, NAGRADE, PLAKETE|  do 60 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|6. KAKOVOST DELOVANJA             | do 100 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|7. NASTOPI                   |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|nastopi                    | do 100 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|organizacija samostojnega letnega koncerta   |  do 50 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|8. PROMOCIJA DRUŠTVA in OBČINE         |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|promocija Občine Sežana (s programi prispevajo |        |
|k prepoznavnosti občine po Sloveniji in v   |        |
|tujini, predstavljajo njene znamenitosti,   |        |
|internetna stran, brošure, objave v časopisih, |        |
|izdelava CD …)                 | do 100 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
2. PLESNA DEJAVNOST
+-----------------------------------------------+---------------+
|VRSTA PROGRAMA                 | ŠTEVILO TOČK |
+-----------------------------------------------+---------------+
|2.1. Plesna umetnost*             |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Pogoj: najmanj 2 nastopa letno         |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|1. PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO (priznano max. 60|        |
|vaj letno)                   | 2 točki/vaja |
+-----------------------------------------------+---------------+
|2. IZOBRAŽEVANJE                |  do 30 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|3. ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV           |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|do 20 članov                  |  10 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|od 21 do 40 članov               |  20 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|od 41 do 70 članov               |  30 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|nad 70 članov                 |  35 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|člani v starosti 6–14 let           | 2 točki/člana |
+-----------------------------------------------+---------------+
|člani v starosti 15–25 let           | 3 točke/člana |
+-----------------------------------------------+---------------+
|4. PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE        |  do 60 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|5. DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA, NAGRADE, PLAKETE|  do 60 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|6. KAKOVOST DELOVANJA             | do 100 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|7. NASTOPI                   |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|nastopi                    | do 100 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|organizacija samostojnega letnega koncerta   |  do 50 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|8. PROMOCIJA DRUŠTVA in OBČINE         |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|promocija Občine Sežana (s programi prispevajo |        |
|k prepoznavnosti občine po Sloveniji in v   |        |
|tujini, predstavljajo njene znamenitosti,   |        |
|internetna stran, brošure, objave v časopisih, |        |
|izdelava CD …)                 | do 100 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
*Pod plesno umetnost štejemo balet in izrazne plese. V to dejavnost ne spadajo športne plesne zvrsti.
+-----------------------------------------------+---------------+
|VRSTA PROGRAMA                 | ŠTEVILO TOČK |
+-----------------------------------------------+---------------+
|2.2. Folklorna dejavnost            |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Pogoj: najmanj 3 nastopi letno         |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|1. PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO (priznano max. 50|        |
|vaj letno)                   | 2 točki/vaja |
+-----------------------------------------------+---------------+
|2. IZOBRAŽEVANJE                |  do 30 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|3. ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV           |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|do 20 članov                  |  10 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|od 21 do 40 članov               |  20 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|od 41 do 70 članov               |  30 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|nad 70 članov                 |  35 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|člani v starosti 6–14 let           | 1 točka/člana |
+-----------------------------------------------+---------------+
|člani v starosti 15–25 let           | 2 točki/člana |
+-----------------------------------------------+---------------+
|4. PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE        |  do 60 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|5. DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA, NAGRADE, PLAKETE|  do 60 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|6. KAKOVOST DELOVANJA             | do 100 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|7. NASTOPI                   |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|nastopi                    | do 100 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|organizacija samostojnega letnega koncerta   |  do 50 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|8. PROMOCIJA DRUŠTVA in OBČINE         |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|promocija Občine Sežana (s programi prispevajo |        |
|k prepoznavnosti občine po Sloveniji in v   |        |
|tujini, predstavljajo njene znamenitosti,   |        |
|internetna stran, brošure, objave v časopisih, |        |
|izdelava CD …)                 | do 100 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|2.3. Mažoretna dejavnost            |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Pogoj: najmanj 3 nastopi letno         |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|1. PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO (priznano max. 60|        |
|vaj letno)                   | 2 točki/vaja |
+-----------------------------------------------+---------------+
|2. IZOBRAŽEVANJE (max. 3 izobraževanja)    |  do 30 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|3. ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV           |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|do 20 članov                  |  10 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|od 21 do 40 članov               |  20 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|od 41 do 70 članov               |  30 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|nad 70 članov                 |  35 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|člani v starosti 6–14 let           | 2 točki/člana |
+-----------------------------------------------+---------------+
|člani v starosti 15–25 let           | 3 točke/člana |
+-----------------------------------------------+---------------+
|4. PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE        |  do 60 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|5. DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA, NAGRADE, PLAKETE|  do 60 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|6. KAKOVOST DELOVANJA             | do 100 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|7. NASTOPI                   |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|nastopi                    | do 100 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|organizacija samostojnega letnega koncerta   |  do 50 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|8. PROMOCIJA DRUŠTVA in OBČINE         |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|promocija Občine Sežana (s programi prispevajo |        |
|k prepoznavnosti občine po Sloveniji in v   |        |
|tujini, predstavljajo njene znamenitosti,   |        |
|internetna stran, brošure, objave v časopisih, |        |
|izdelava CD …)                 | do 100 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
3. LIKOVNA DEJAVNOST
+-----------------------------------------------+---------------+
|VRSTA PROGRAMA                 | ŠTEVILO TOČK |
+-----------------------------------------------+---------------+
|3.1. Fotografske in likovne skupine      |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Pogoj: najmanj 1 razstava, projekcija letno  |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|1. IZOBRAŽEVANJE                |  do 30 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|2. ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV           |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|do 20 članov                  |  10 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|od 21 do 40 članov               |  20 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|od 41 do 70 članov               |  30 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|nad 70 članov                 |  35 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|člani v starosti 6–14 let           | 2 točki/člana |
+-----------------------------------------------+---------------+
|člani v starosti 15–25 let           | 3 točke/člana |
+-----------------------------------------------+---------------+
|3. PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE        |  do 60 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|4. DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA, NAGRADE, PLAKETE|  do 60 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|5. RAZSTAVE, PROJEKCIJE            | do 100 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|6. KAKOVOST DELOVANJA             | do 100 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|7. PROMOCIJA DRUŠTVA in OBČINE         |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|promocija Občine Sežana (s programi prispevajo |        |
|k prepoznavnosti občine po Sloveniji in v   |        |
|tujini, predstavljajo njene znamenitosti,   |        |
|internetna stran, brošure, objave v časopisih, |        |
|izdelava CD …)                 | do 100 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
4. GLEDALIŠKA DEJAVNOST
+-----------------------------------------------+---------------+
|VRSTA PROGRAMA                 | ŠTEVILO TOČK |
+-----------------------------------------------+---------------+
|4.1. Gledališke skupine            |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Pogoj: najmanj 2 nastopa letno         |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|1. PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO (priznano max. 50|        |
|vaj letno)                   | 2 točki/vaja |
+-----------------------------------------------+---------------+
|                        |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|2. IZOBRAŽEVANJE                |  do 30 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|3. ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV           |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|do 20 članov                  |  10 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|od 21 do 40 članov               |  20 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|od 41 do 70 članov               |  30 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|nad 70 članov                 |  35 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|člani v starosti 6–14 let           | 2 točki/člana |
+-----------------------------------------------+---------------+
|člani v starosti 15–25 let           | 3 točke/člana |
+-----------------------------------------------+---------------+
|4. PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE        |  do 60 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|5. DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA, NAGRADE, PLAKETE|  do 60 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|6. KAKOVOST DELOVANJA             | do 100 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|7. NASTOPI                   |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|nastopi                    | do 100 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|organizacija samostojnega letnega koncerta   |  do 50 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|8. PROMOCIJA DRUŠTVA in OBČINE         |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|promocija Občine Sežana (s programi prispevajo |        |
|k prepoznavnosti občine po Sloveniji in v   |        |
|tujini, predstavljajo njene znamenitosti,   |        |
|internetna stran, brošure, objave v časopisih, |        |
|izdelava CD …)                 | do 100 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
5. LITERARNA DEJAVNOST
+-----------------------------------------------+---------------+
|VRSTA PROGRAMA                 | ŠTEVILO TOČK |
+-----------------------------------------------+---------------+
|5.1. Literarna dejavnost            |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|1. IZOBRAŽEVANJE                |  do 30 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|2. ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV           |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|do 20 članov                  |  10 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|od 21 do 40 članov               |  20 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|od 41 do 70 članov               |  30 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|nad 70 članov                 |  35 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|člani v starosti 6–14 let           | 2 točki/člana |
+-----------------------------------------------+---------------+
|člani v starosti 15–25 let           | 3 točke/člana |
+-----------------------------------------------+---------------+
|3. PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE        |  do 60 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|4. DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA, NAGRADE, PLAKETE|  do 60 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|5. NASTOPI                   | do 100 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|6. KAKOVOST DELOVANJA             | do 100 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|7. PROMOCIJA DRUŠTVA in OBČINE         |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|promocija Občine Sežana (s programi prispevajo |        |
|k prepoznavnosti občine po Sloveniji in v   |        |
|tujini, predstavljajo njene znamenitosti,   |        |
|internetna stran, brošure, objave v časopisih, |        |
|izdelava CD, izdaja biltenov …)        | do 100 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
6. KULTURNA DRUŠTVA, KI SO SESTAVLJENA IZ VEČ SKUPIN
+-----------------------------------------------+---------------+
|VRSTA PROGRAMA                 | ŠTEVILO TOČK |
+-----------------------------------------------+---------------+
|6.1. Društva, ki združujejo več sekcij     |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Pogoj: najmanj 3 nastopi letno         |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|1. PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO (priznano max. 50|        |
|vaj letno)                   | 2 točki/vaja |
+-----------------------------------------------+---------------+
|2. IZOBRAŽEVANJE (max. 3 izobraževanj)     |  do 30 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|3. ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV           |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|do 20 članov                  |  10 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|od 21 do 40 članov               |  20 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|od 41 do 70 članov               |  30 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|nad 70 članov                 |  35 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|člani v starosti 6–14 let           | 2 točki/člana |
+-----------------------------------------------+---------------+
|člani v starosti 15–25 let           | 3 točke/člana |
+-----------------------------------------------+---------------+
|4. PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE        | do 100 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|5. DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA, NAGRADE, PLAKETE|  do 60 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|6. KAKOVOST DELOVANJA             | do 100 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|7. NASTOPI                   |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|nastopi                    | do 100 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|organizacija samostojnega letnega koncerta   |  do 50 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|8. PROMOCIJA DRUŠTVA in OBČINE         |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|promocija Občine Sežana (s programi prispevajo |        |
|k prepoznavnosti občine po Sloveniji in v   |        |
|tujini, predstavljajo njene znamenitosti,   |        |
|internetna stran, brošure, objave v časopisih, |        |
|izdelava CD …)                 | do 100 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
7. OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
+-----------------------------------------------+---------------+
|VRSTA PROGRAMA                 | ŠTEVILO TOČK |
+-----------------------------------------------+---------------+
|7.1. Društva, ki združujejo različne dejavnosti|        |
|(ocenjuje se samo dejavnost s področja kulture)|        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|1. ORGANIZACIJA prireditev, razstav, predavanj,|        |
|predstavitev knjig … povezanih z ohranjanjem  |        |
|kulturne dediščine               |  do 80 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|2. ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV           |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|do 20 članov                  |  10 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|od 21 do 40 članov               |  20 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|od 41 do 70 članov               |  30 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|nad 70 članov                 |  35 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|člani v starosti 6–14 let           | 2 točki/člana |
+-----------------------------------------------+---------------+
|člani v starosti 15–25 let           | 3 točke/člana |
+-----------------------------------------------+---------------+
|3. PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE        |  do 60 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|4. NASTOPI                   | do 100 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|5. KAKOVOST DELOVANJA             | do 100 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|6. PROMOCIJA DRUŠTVA in OBČINE         |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|promocija Občine Sežana (s programi prispevajo |        |
|k prepoznavnosti občine po Sloveniji in v   |        |
|tujini, predstavljajo njene znamenitosti,   |        |
|internetna stran, brošure, objave v časopisih, |        |
|izdelava CD …)                 | do 100 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
8. ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV
+-----------------------------------------------+---------------+
|VRSTA PROGRAMA                 | ŠTEVILO TOČK |
+-----------------------------------------------+---------------+
|8.1. Zveze kulturnih društev          |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|1. ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV           |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
| do 20 članov                 |  10 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
| od 21 do 40 članov              |  20 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
| od 41 do 70 članov              |  30 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
| nad 70 članov                 |  35 točk  |
+-----------------------------------------------+---------------+
|2. STROŠKI DELOVANJA              | do 200 točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
9. SKUPNA MERILA ZA VSE IZVAJALCE PROGRAMOV
9.1. Izvajalci programov pridobijo točke glede na število nastopov na javnih prireditvah v preteklem koledarskem letu, v skladu z naslednjimi podrobnejšimi elementi točkovanja:
– vsak nastop na javni prireditvi v občini – 2 točki,
– vsak nastop na javni prireditvi v Sloveniji ali čezmejnem pasu – 3 točke,
– vsak nastop na javni prireditvi v tujini – 5 točk,
– vsak nastop na pregledni območni, medobmočni, regijski ali državni reviji oziroma srečanju:
+-----------+---------------------+----------+------------------+
| Območna | Medobmočna/regijska | Državna |  Meddržavna  |
|  raven  |    raven    | raven  | raven (skupine/ |
|      |           |     |  posamezniki)  |
+-----------+---------------------+----------+------------------+
|  5 točk |    10 točk    | 15 točk |   30 točk   |
+-----------+---------------------+----------+------------------+
– vsak samostojni oziroma celovečerni nastop (koncert, razstava, premiera ipd.) – 20 točk.
Točke za nastope se seštevajo, vendar največ do skupnega števila točk, določenega v tabeli za posamezno dejavnost.
9.2. Izvajalci programov lahko pridobijo še dodatne točke za uspešno prijavo na državne oziroma evropske razpise v preteklem koledarskem letu, in sicer:
– uspešna prijava na državne razpise         5 točk/razpis
– uspešna prijava na evropske razpise        10 točk/razpis.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2012-16
Sežana, dne 26. januarja 2012
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti