Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012

Kazalo

1210. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Prebold, stran 2527.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in nasl.), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 in nasl.), Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06 in nasl.) ter 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 15. redni seji dne 5. 4. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Prebold
1. člen
S tem pravilnikom se spremeni in dopolni Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/07 in 44/09).
2. člen
Vsebina četrtega odstavka 5. člena se nadomesti z naslednjo vsebino:
»Podžupanu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.«
3. člen
V 8. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Predsednikom krajevnega odbora pripada sejnina za udeležbo na sejah občinskega sveta, ki je določena v odstotku od osnovne plače župana in znaša 0,5 %, vrednosti osnovne plače župana.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2012
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost