Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

4943. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole, stran 14900.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11) in 38. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10 in 87/11) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti učitelji, laboranti, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci v izobraževalnem programu osnovne šole.
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– visokošolski strokovni študijski program – študijski program, sprejet pred 11. junijem 2004, po katerem se v skladu s 15. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, 94/06; v nadaljnjem besedilu: ZViS-E) pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni s študijskim programom prve stopnje,
– univerzitetni študijski program – študijski program, sprejet pred 11. junijem 2004, po katerem se v skladu s 15. členom ZViS-E pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni s študijskim programom druge stopnje,
– visokošolski strokovni študijski program prve stopnje – študijski program prve stopnje v skladu s 33. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 64/08, 86/09; v nadaljnjem besedilu: ZViS),
– univerzitetni študijski program prve stopnje – študijski program prve stopnje v skladu s 33. členom ZViS,
– magistrski študijski program druge stopnje – študijski program druge stopnje v skladu s 33. členom ZViS.
3. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program izpopolnjevanja v skladu s 33.a členom ZViS.
Za posamezne strokovne delavce izobrazba pomeni končan javnoveljavni izobraževalni program.
4. člen
Če v tem pravilniku pri posameznem predmetu ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
Če je v tem pravilniku pri posameznem predmetu naveden dvopredmetni študijski program, je ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je predmet naveden.
5. člen
1. Učitelji
1. 1. Učitelji obveznih predmetov
1. 1. 1. Slovenščina
Učitelj slovenščine od prvega do petega razreda je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) ali razredni pouk.
Učitelj slovenščine v šestem razredu in v tretjem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program slovenščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje slovenski jezik in književnost ali slovenistika.
1. 1. 2. Matematika
Učitelj matematike od prvega do petega razreda je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) ali razredni pouk.
Učitelj matematike v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program matematike ali računalništva z matematiko,
– enovit magistrski študijski program druge stopnje pedagoška matematika ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – matematika), izobraževalna matematika, matematika ali matematične znanosti.
1. 1. 3. Likovna vzgoja
Učitelj likovne vzgoje v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) ali razredni pouk.
Učitelj likovne vzgoje v četrtem in petem razredu je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program likovne pedagogike, kiparstva ali slikarstva ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer likovna pedagogika) ali likovna pedagogika.
Učitelj likovne vzgoje v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program likovne pedagogike, kiparstva ali slikarstva ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer likovna pedagogika) ali likovna pedagogika.
1. 1. 4. Glasbena vzgoja
Učitelj glasbene vzgoje v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) ali razredni pouk.
Učitelj glasbene vzgoje v četrtem in petem razredu je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program glasbene pedagogike.
Učitelj glasbene vzgoje v šestem razredu in v tretjem obdobju je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program glasbene pedagogike.
1. 1. 5. Športna vzgoja
Učitelj športne vzgoje v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) ali razredni pouk.
Učitelj športne vzgoje v četrtem in petem razredu je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program športne vzgoje.
Učitelj športne vzgoje v šestem razredu in v tretjem obdobju je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program športne vzgoje.
1. 1. 6. Spoznavanje okolja
Učitelj spoznavanja okolja v prvem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) ali razredni pouk.
1. 1. 7. Angleščina
Učitelj angleščine v četrtem in petem razredu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) ali razredni pouk
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje angleščine.
Učitelj angleščine v četrtem in petem razredu je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program angleščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje angleščine ali anglistika.
Učitelj angleščine v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program angleščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje angleščine ali anglistika.
1. 1. 8. Nemščina
Učitelj nemščine v četrtem in petem razredu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) ali razredni pouk
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz nemščine.
Učitelj nemščine v četrtem in petem razredu je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program nemščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje germanistika ali nemščina kot tuj jezik.
Učitelj nemščine v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program nemščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje germanistika ali nemščina kot tuj jezik.
1. 1. 9. Družba
Učitelj družbe v četrtem in petem razredu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) ali razredni pouk.
1. 1. 10. Naravoslovje in tehnika
Učitelj naravoslovja in tehnike v četrtem in petem razredu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) ali razredni pouk.
1. 1. 11. Gospodinjstvo
Učitelj gospodinjstva v petem razredu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) ali razredni pouk.
Učitelj gospodinjstva v petem razredu je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program gospodinjstva ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – gospodinjstvo).
Učitelj gospodinjstva v šestem razredu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program gospodinjstva ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – gospodinjstvo).
1. 1. 12. Geografija
Učitelj geografije v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program geografije ali
– magistrski študijski program druge stopnje geografija.
1. 1. 13. Zgodovina
Učitelj zgodovine v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program zgodovine ali
– magistrski študijski program druge stopnje zgodovina.
1. 1. 14. Naravoslovje
Učitelj naravoslovja v šestem in sedmem razredu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program biologije, fizike ali kemije ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – biologija, fizika ali kemija)
in je opravil ustrezni študijski program za izpopolnjevanje iz naravoslovja.
1. 1. 15. Tehnika in tehnologija
Učitelj tehnike in tehnologije v šestem razredu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program tehnike, proizvodno-tehnične vzgoje, elektrotehnike, strojništva ali lesarstva ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – tehnika), izobraževalna tehnika ali strojništvo (smer inženirska pedagogika).
Učitelj tehnike in tehnologije v sedmem in osmem razredu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program tehnike, proizvodno-tehnične vzgoje, elektrotehnike, strojništva ali lesarstva ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – tehnika).
1. 1. 16. Biologija
Učitelj biologije v osmem in devetem razredu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program biologije ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – biologija).
1. 1. 17. Kemija
Učitelj kemije v osmem in devetem razredu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – kemija), kemija ali kemijska tehnika.
1. 1. 18. Fizika
Učitelj fizike v osmem in devetem razredu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program fizike ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – fizika), pedagoška fizika, izobraževalna fizika ali fizika.
1. 1. 19. Državljanska in domovinska vzgoja ter etika
Učitelj državljanske vzgoje in etike je lahko, kdor je končal:
– dvopredmetni univerzitetni študijski program filozofije, geografije, politologije, sociologije, teologije ali zgodovine ali
– magistrski študijski program druge stopnje filozofija, geografija, sociologija, politologija – svetovne študije, politologija – politična teorija, sociologija – sociologija vsakdanjega življenja, sociologija – upravljanje človeških virov in znanja ali zgodovina.
1. 1. 20. Italijanščina kot drugi jezik (jezik okolja)
Učitelj italijanščine kot drugega jezika v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) ali razredni pouk
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz italijanščine.
Učitelj italijanščine kot drugega jezika v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program italijanščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje italijanistika.
1. 1. 21. Drugi učitelj v prvem razredu
Drugi učitelj v prvem razredu je lahko, kdor je končal:
– visokošolski strokovni študijski program predšolske vzgoje,
– visokošolski strokovni študijski program prve stopnje predšolska vzgoja,
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje predšolska vzgoja, zgodnje učenje in poučevanje, zgodnje učenje, poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) ali razredni pouk.
1. 2. Učitelji izbirnih predmetov
TUJI JEZIKI
1. 2. 1. Angleščina
Učitelj angleščine je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja angleščine v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
1. 2. 2. Nemščina
Učitelj nemščine je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja nemščine v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
1. 2. 3. Italijanščina
Učitelj italijanščine je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program italijanščine ali magistrski študijski program druge stopnje italijanistika.
1. 2. 4. Francoščina
Učitelj francoščine je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program francoščine.
1. 2. 5. Latinščina
Učitelj latinščine je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program latinščine.
1. 2. 6. Španščina
Učitelj španščine je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program španščine.
1. 2. 7. Ruščina
Učitelj ruščine je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ruščine.
1. 2. 8. Hrvaščina
Učitelj hrvaščine je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program hrvaščine, srbščine, makedonščine.
1. 2. 9. Srbščina
Učitelj srbščine je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program hrvaščine, srbščine, makedonščine.
1. 2. 10. Makedonščina
Učitelj makedonščine je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program hrvaščine, srbščine, makedonščine.
SLOVENŠČINA
1. 2. 11. Literarni klub
Učitelj predmeta literarni klub je lahko, kdor:
– izpolnjuje pogoje za učitelja slovenščine v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole,
– je končal univerzitetni študijski program primerjalne književnosti in literarne teorije.
1. 2. 12. Šolsko novinarstvo
Učitelj predmeta šolsko novinarstvo je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja slovenščine v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole,
– kdor je končal univerzitetni študijski program novinarstva ali bibliotekarstva ali magistrski študijski program druge stopnje novinarske študije, šolsko knjižničarstvo ali bibliotekarstvo.
1. 2. 13. Gledališki klub
Učitelj predmeta gledališki klub je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja slovenščine v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole,
– kdor je končal univerzitetni študijski program dramaturgije, dramske igre in umetniške besede, gledališke in radijske režije, filmske in televizijske režije ali primerjalne književnosti in literarne teorije ali magistrski študijski program druge stopnje dramaturgija in scenske umetnosti, dramska igra, filmski in televizijski študij ali filmsko in televizijsko ustvarjanje.
INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE
1. 2. 14. Informacijsko opismenjevanje
Učitelj predmeta informacijsko opismenjevanje je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program bibliotekarstva ali
– magistrski študijski program druge stopnje šolsko knjižničarstvo ali bibliotekarstvo.
VZGOJA ZA MEDIJE
1. 2. 15. Radio
1. 2. 16. Tisk
1. 2. 17. Televizija
Učitelj predmetov radio, tisk in televizija je lahko, kdor:
– izpolnjuje pogoje za učitelja slovenščine, kateregakoli tujega jezika, geografije, zgodovine ali državljanske in domovinske vzgoje ter etike v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole,
– izpolnjuje pogoje za učitelja izbirnih predmetov s področja filozofije za otroke, etnologije ali umetnostne zgodovine v izobraževalnem programu osnovne šole,
– je končal univerzitetni študijski program komunikologije, kulturologije ali novinarstva ali magistrski študijski program druge stopnje komunikologija – komuniciranje, mediji in družba, kulturologija – kulturne in religijske študije ali novinarske študije.
FILOZOFIJA ZA OTROKE
1. 2. 18. Kritično mišljenje
1. 2. 19. Etična raziskovanja
1. 2. 20. Jaz in drugi
Učitelj predmetov kritično mišljenje, etična raziskovanja ter jaz in drugi je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program filozofije ali
– magistrski študijski program druge stopnje filozofija.
Učitelj predmetov kritično mišljenje, etična raziskovanja ter jaz in drugi je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program geografije, pedagogike, politologije, slovenščine, sociologije, sociologije kulture ali zgodovine ali
– magistrski študijski program druge stopnje geografija, sociologija, politologija – svetovne študije, politologija – politična teorija, sociologija – sociologija vsakdanjega življenja, sociologija – upravljanje človeških virov in znanja ali zgodovina.
ETNOLOGIJA
1. 2. 21. Srečanja s kulturami
1. 2. 22. Sodobnosti z razsežnostmi dediščine
Učitelj predmetov srečanje s kulturami in sodobnosti z razsežnostmi dediščine je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program etnologije in kulturne antropologije.
Učitelj predmeta srečanje s kulturami in sodobnosti z razsežnostmi dediščine je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program geografije, pedagogike, sociologije, umetnostne zgodovine ali zgodovine ali
– magistrski študijski program druge stopnje antropologija, geografija, sociologija, pedagogika, umetnostna zgodovina ali zgodovina.
GLASBA
1. 2. 23. Glasbena dela
1. 2. 24. Ansambelska igra
1. 2. 25. Glasbeni projekt
Učitelj predmetov glasbena dela, ansambelska igra in glasbeni projekt je lahko, kdor:
– izpolnjuje pogoje za učitelja glasbene vzgoje v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole,
– je končal univerzitetni študijski program dirigiranja, kompozicije in glasbene teorije, muzikologije, petja ali kateregakoli glasbenega instrumenta.
UMETNOSTNA ZGODOVINA
1. 2. 26. Kaj nam govorijo umetnine
1. 2. 27. Življenje, upodobljeno v umetnosti
1. 2. 28. Oblika in slog
Učitelj predmetov kaj nam govorijo umetnine, življenje, upodobljeno v umetnosti, ter oblika in slog je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program umetnostne zgodovine ali
– magistrski študijski program druge stopnje umetnostna zgodovina.
Učitelj predmetov kaj nam govorijo umetnine, življenje, upodobljeno v umetnosti, ter oblika in slog je lahko tudi, kdor
– izpolnjuje pogoje za učitelja likovne vzgoje v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole,
– je končal univerzitetni študijski program primerjalne književnosti in literarne teorije, slovenščine, sociologije ali zgodovine ali magistrski študijski program druge stopnje sociologija, sociologija – sociologija vsakdanjega življenja, sociologija – upravljanje človeških virov in znanja ali zgodovina.
PLESNE DEJAVNOSTI
1. 2. 29. Ples
1. 2. 30. Ljudski plesi
1. 2. 31. Starinski in družabni plesi
Učitelj predmetov ples, ljudski plesi ter starinski in družabni plesi je lahko, kdor:
– univerzitetni študijski program baleta ali plesa ali magistrski študijski program druge stopnje baleta ali plesa,
– univerzitetni študijski program in je pred tem končal višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja balet ali izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe ples, glasbene gimnazije (D – balet) ali umetniške gimnazije (plesna smer).
Učitelj predmetov ples, ljudski plesi ter starinski in družabni plesi je lahko tudi, kdor je končal:
– visokošolski strokovni študijski program baleta ali plesa ali visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program prve stopnje baleta ali plesa,
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja balet,
– izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe ples, glasbene gimnazije (D – balet) ali umetniške gimnazije (plesna smer, modul balet) in je:
– najmanj pet let solist opernega baleta in je koreograf oziroma izvajalec najmanj treh projektov na področju sodobnega plesa,
– najmanj deset let solist v zboru opernega baleta in je koreograf oziroma izvajalec najmanj treh projektov na področju sodobnega plesa,
– izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe, ima status samostojnega kulturnega ustvarjalca s področja plesa in je koreograf oziroma izvajalec najmanj treh projektov na področju sodobnega plesa,
– je končal univerzitetni študijski program dramske igre in umetniške besede ali športne vzgoje, ali magistrski študijski program druge stopnje dramska igra.
VERSTVA IN ETIKA
1. 2. 32. Verstva in etika I
1. 2. 33. Verstva in etika II
1. 2. 34. Verstva in etika III
Učitelj predmetov verstva in etika I, verstva in etika II, ter verstva in etika III je lahko, kdor je končal:
– dvopredmetni univerzitetni študijski program filozofije, pedagogike, sociologije, teologije ali zgodovine ali
– magistrski študijski program druge stopnje filozofija, sociologija, pedagogika, sociologija – sociologija vsakdanjega življenja, sociologija – upravljanje človeških virov in znanja ali zgodovina in je opravil ustrezen študijski program za izpopolnjevanje iz verstev in etike.
RETORIKA
1. 2. 35. Retorika
Učitelj retorike je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja slovenščine v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole,
– kdor je končal univerzitetni študijski program dramaturgije, filozofije, komunikologije, novinarstva, primerjalne književnosti in literarne teorije, sociologije ali kateregakoli tujega jezika ali magistrski študijski program druge stopnje dramaturgija in scenske umetnosti, filozofija, sociologija, komunikologija – komuniciranje, mediji in družba, novinarske študije, sociologija – sociologija vsakdanjega življenja ali sociologija – upravljanje človeških virov in znanja.
ASTRONOMIJA
1. 2. 36. Sonce, Luna in Zemlja
1. 2. 37. Daljnogledi in planeti
1. 2. 38. Zvezde in vesolje
Učitelj predmetov Sonce, Luna in Zemlja, daljnogledi in planeti ter zvezde in vesolje je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja fizike ali učitelja matematike v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
BIOLOGIJA
1. 2. 39. Raziskovanje organizmov v domači okolici
1. 2. 40. Organizmi v naravi in umetnem okolju
1. 2. 41. Rastline in človek
Učitelj predmetov raziskovanje organizmov v domači okolici, organizmi v naravi in umetnem okolju ter rastline in človek je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja biologije v izobraževalnem programu osnovne šole.
GEOGRAFIJA
1. 2. 42. Življenje človeka na Zemlji
1. 2. 43. Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja
Učitelj predmetov življenje človeka na Zemlji ter raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja geografije v izobraževalnem programu osnovne šole.
LOGIKA
1. 2. 44. Logika
Učitelj logike je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program iz filozofije ali matematike,
– enovit magistrski študijski program druge stopnje pedagoška matematika ali
– magistrski študijski program druge stopnje filozofija, poučevanje (smer predmetno poučevanje – matematika), matematika ali matematične znanosti.
Učitelj logike je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
OBDELAVA GRADIV
1. 2. 45. Les
1. 2. 46. Umetne snovi
1. 2. 47. Kovine
Učitelj predmetov les, umetne snovi in kovine je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja tehnike in tehnologije v izobraževalnem programu osnovne šole.
PROJEKTI IZ FIZIKE IN TEHNIKE
1. 2. 48. Projekti iz fizike in tehnike
Učitelj predmeta projekti iz fizike in tehnike je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja fizike ali učitelja tehnike in tehnologije v izobraževalnem programu osnovne šole.
PROJEKTI IZ FIZIKE IN EKOLOGIJE
1. 2. 49. Projekti iz fizike in ekologije
Učitelj predmeta projekti iz fizike in ekologije je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja fizike ali učitelja tehnike in tehnologije v izobraževalnem programu osnovne šole.
ELEKTRONIKA ZA ROBOTIKO
1. 2. 50. Elektronika z robotiko
Učitelj predmeta elektronika z robotiko je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja fizike ali učitelja tehnike in tehnologije v izobraževalnem programu osnovne šole.
RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI
1. 2. 51. Risanje v geometriji in tehniki
Učitelj predmeta risanje v geometriji in tehniki je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja tehnike in tehnologije v izobraževalnem programu osnovne šole.
ELEKTROTEHNIKA
1. 2. 52. Elektrotehnika
Učitelj predmeta elektrotehnika je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja tehnike in tehnologije v izobraževalnem programu osnovne šole.
ROBOTIKA V TEHNIKI
1. 2. 53. Robotika v tehniki
Učitelj predmeta robotika v tehniki je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja tehnike in tehnologije v izobraževalnem programu osnovne šole.
RAČUNALNIŠTVO
1. 2. 54. Urejanje besedil
1. 2. 55. Multimedija
1. 2. 56. Računalniška omrežja
Učitelj predmetov urejanje besedil, multimedija ter računalniška omrežja je lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko ali računalništva ali magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – računalništvo), računalništvo in informacijske tehnologije, računalništvo in informatika ali organizacija in management informacijskih sistemov,
– izpolnjuje pogoje za učitelja informatike v izobraževalnih programih gimnazije.
Učitelj predmetov urejanje besedil, multimedija ter računalniška omrežja je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole in je opravil študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike.
OKOLJSKA VZGOJA
1. 2. 57. Okoljska vzgoja I.
1. 2. 58. Okoljska vzgoja II.
1. 2. 59. Okoljska vzgoja III.
Učitelj predmeta okoljska vzgoja je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja biologije, učitelja kemije ali učitelja geografije v izobraževalnem programu osnovne šole.
Učitelj predmeta okoljska vzgoja je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja fizike, tehnike in tehnologije, gospodinjstva ali državljanske in domovinske vzgoje ter etike v izobraževalnem programu osnovne šole.
ŠPORT
1. 2. 60. Šport za zdravje
1. 2. 61. Izbrani šport
1. 2. 62. Šport za sprostitev
Učitelj predmetov šport za zdravje, izbrani šport ter šport za sprostitev je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja športne vzgoje v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
PREHRANA
1. 2. 63. Sodobna priprava hrane
1. 2. 64. Načini prehranjevanja
Učitelj predmetov sodobna priprave hrane ter načini prehranjevanja je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja gospodinjstva v izobraževalnem programu osnovne šole.
MATEMATIČNA DELAVNICA
1. 2. 65. Matematična delavnica 7
1. 2. 66. Matematična delavnica 8
1. 2. 67. Matematična delavnica 9
Učitelj predmetov matematična delavnica 7, matematična delavnica 8 in matematična delavnica 9 je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja matematike v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
KLEKLJANJE
1. 2. 68. Osnovne tehnike klekljanja
1. 2. 69. Temeljne tehnike v slovenski čipki
1. 2. 70. Široki ris
Učitelj predmetov osnovne tehnike klekljanja, temeljne tehnike v slovenski čipki in široki ris je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole.
LIKOVNO SNOVANJE
1. 2. 71. Likovno snovanje I
1. 2. 72. Likovno snovanje II
1. 2. 73. Likovno snovanje III
Učitelj predmetov likovno snovanje I, likovno snovanje II in likovno snovanje III je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja likovne vzgoje v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
TURISTIČNA VZGOJA
1. 2. 74. Turistična vzgoja
Učitelj predmeta turistična vzgoja je lahko, kdor:
– izpolnjuje pogoje za učitelja geografije ali zgodovine v izobraževalnem programu osnovne šole,
– je končal univerzitetni študijski program etnologije in kulturne antropologije ali umetnostne zgodovine ali
– je končal magistrski študijski program druge stopnje umetnostna zgodovina.
Učitelj predmeta turistična vzgoja je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program iz razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) ali razredni pouk.
KLAVIATURA IN RAČUNALNIK
1. 2. 75. Klaviatura in računalnik 1
1. 2. 76. Klaviatura in računalnik 2
Učitelj predmetov klaviatura in računalnik 1 in klaviatura in računalnik 2 je lahko, kdor:
– izpolnjuje pogoje za učitelja glasbene vzgoje v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole,
– je končal univerzitetni študijski program dirigiranja, kompozicije in glasbene teorije, muzikologije, petja ali kateregakoli glasbenega instrumenta.
DRŽAVLJANSKA KULTURA
1. 2. 77. Državljanska kultura
Učitelj predmeta državljanska kultura je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja državljanske in domovinske vzgoja ter etike v izobraževalnem programu osnovne šole.
GENETIKA
1. 2. 78. Genetika
Učitelj predmeta genetika je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja biologije v izobraževalnem programu osnovne šole.
KMETIJSTVO
1. 2. 79. Kmetijska dela
1. 2. 80. Sodobno kmetijstvo
1. 2. 81. Kmetijsko gospodarstvo
Učitelj predmetov kmetijska dela, sodobno kmetijstvo in kmetijsko gospodarstvo je lahko, kdor:
– izpolnjuje pogoje za učitelja predmeta geografija ali biologija v izobraževalnem programu osnovne šole,
– je končal univerzitetni študijski program gospodinjstva,
– je končal univerzitetni študijski program kmetijstva – agronomije ali kmetijstva, ali magistrski študijski program druge stopnje agronomija ali kmetijstvo.
ČEBELARSTVO
1. 2. 82. Čebelarstvo
Učitelj predmeta čebelarstvo je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole.
KEMIJA
1. 2. 83. Poskusi v kemiji
1. 2. 84. Kemija v okolju
1. 2. 85. Kemija v življenju
Učitelj predmetov poskusi v kemiji, kemija v okolju in kemija v življenju je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja kemije v izobraževalnem programu osnovne šole.
ŠAH
1. 2. 86. Šah 1 – šahovske osnove
1. 2. 87. Šah 2 – šahovsko kombiniranje
1. 2. 88. Šah 3 – šahovske strategije
Učitelj predmetov šah 1 – šahovske osnove, šah 2 – šahovsko kombiniranje in šah 3 – šahovske strategije je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole.
ROMSKA KULTURA
1. 2. 89. Romska kultura
Učitelj predmeta romska kultura je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program etnologije in kulturne antropologije, filozofije, kulturologije, slovenščine, sociologije, sociologije kulture, umetnostne zgodovine ali zgodovine ali
– magistrski študijski program druge stopnje antropologija, filozofija, kulturologija – kulturne in religijske študije, slovenski jezik in književnost, slovenistika, sociologija, sociologija – sociologija vsakdanjega življenja, sociologija – upravljanje človeških virov umetnostna zgodovina ali zgodovina.
VEZENJE
1. 2. 90. Osnovni vbodi in tehnike vezenja
1. 2. 91. Slikarski, marjetični in gobelinski vbodi
1. 2. 92. Angleško vezenje in rišelje vezenje
Učitelj predmeta osnovni vbodi in tehnike vezenja, slikarski, marjetični in gobelinski vbodi ter angleško vezenje in rišelje vezenje je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole.
ZGODOVINA
1. 2. 93. Odkrivajmo preteklost mojega kraja
Učitelj predmeta odkrivajmo preteklost mojega kraja je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja zgodovine v izobraževalnem programu osnovne šole.
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
1. 2. 94. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Učitelj predmeta varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole.
1. 3. Učitelj v oddelkih podaljšanega bivanja
Učitelj v oddelkih podaljšanega bivanja je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v izobraževalnem programu osnovne šole.
1. 4. Učitelj v jutranjem varstvu
Učitelj v jutranjem varstvu je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v izobraževalnem programu osnovne šole.
1. 5. Učitelj individualne in skupinske pomoči
Učitelj individualne in skupinske pomoči za nadarjene učence je lahko, kdor:
– izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole,
– je končal univerzitetni študijski program psihologije ali pedagogike (smer pedagogika) ali magistrski študijski program druge stopnje psihologija ali pedagogika.
Učitelj individualne in skupinske pomoči za učencev z učnimi težavami je lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike (smer pedagogika), psihologije, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike ali
– je končal magistrski študijski program druge stopnje socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, psihologija, pedagogika ali inkluzivna pedagogika,
– izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovni šoli.
1. 6. Učitelj za dodatno strokovno pomoč
Učitelj za dodatno strokovno pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike (smer pedagogika), psihologije, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike ali
– magistrski študijski program druge stopnje socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, psihologija, pedagogika ali inkluzivna pedagogika.
Učitelj za dodatno strokovno pomoč kot učno pomoč je lahko, kdor:
– je končal magistrski študijski program druge stopnje inkluzivna pedagogika,
– izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole in je opravil študijski program izpopolnjevanja za učitelje za dodatno strokovno pomoč.
2. Svetovalni delavec
Svetovalni delavec je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike (smer pedagogika), psihologije, socialnega dela, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike ali
– magistrski študijski program druge stopnje psihologija, pedagogika, socialno delo z družino, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola, duševno zdravje v skupnosti, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje ali inkluzivna pedagogika.
3. Knjižničar
Knjižničar je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program bibliotekarstva ali
– magistrski študijski program druge stopnje šolsko knjižničarstvo ali bibliotekarstvo.
Knjižničar je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v skladu s tem pravilnikom in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka te točke študijskega programa za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva ni potrebno opravljati tistemu, ki je pridobil višjo izobrazbo z višješolskim študijskim programom knjižničarstva.
4. Organizator šolske prehrane
Organizator šolske prehrane je lahko, kdor:
– izpolnjuje pogoje za učitelja gospodinjstva v izobraževalnem programu osnovne šole ali
– je končal univerzitetni študijski program živilske tehnologije.
5. Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti
Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko ali računalništva ali
– kdor je končal magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – računalništvo), računalništvo in informacijske tehnologije, računalništvo in informatika ali organizacija in management informacijskih sistemov,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja informatike v izobraževalnih programih gimnazije.
Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole in je opravil študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike.
6. Laborant
Laborant pri kemiji je lahko, kdor:
– je opravil splošno maturo z izbirnim predmetom biologija, kemija ali fizika ali
– ima srednjo oziroma srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno z izobraževalnimi programi, ki vsebujejo najmanj 240 ur biologije oziroma drugih predmetov z biološkega predmetnega področja, najmanj 240 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja ali najmanj 240 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja.
6. člen
Strokovni delavci v izobraževalnih programih morajo imeti ustrezna pedagoško-andragoška znanja, predpisana z zakonom, in sicer v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS.
7. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelja, svetovalnega delavca, knjižničarja, organizatorja šolske prehrane in računalnikarja – organizatorja informacijskih dejavnosti ustrezna tudi izobrazba pridobljena po študijskih programih za pridobitev magisterija znanosti oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri v skladu s 15. členom ZViS-E ali po študijskem programu tretje stopnje ustrezne smeri v skladu s 33. členom ZViS.
8. člen
Učitelji in drugi strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v izobraževalnem programu osnovne šole za predmete, ki jih ureja ta pravilnik, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno delo tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli (Uradni list RS, št. 57/99, 8/01, 64/01, 73/03, 72/07 in 90/08).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-75/2011
Ljubljana, dne 27. decembra 2011
EVA 2011-3311-0070
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti