Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011

Kazalo

464. Akt o spremembah Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., stran 1195.

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09), 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99 in 351/08), 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10), 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99 in 12/01), 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10) ter v skladu s četrtim in petim odstavkom 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZLS-P, 76/08 in 79/09), v povezavi s 43. in 44. členom Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/10), so Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 42. seji dne 27. 9. 2010, Občinski svet Občine Brezovica na 26. redni seji dne 23. 9. 2010, Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 2. redni seji dne 1. 12. 2010, Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 29. seji dne 28. 9. 2010, Občinski svet Občine Horjul na 28. seji dne 30. 9. 2010, Občinski svet Občine Medvode na 3. seji dne 15. 2. 2011 in Občinski svet Občine Škofljica na 36. redni seji dne 30. 9. 2010 sprejeli
A K T
o spremembah Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev
javnih podjetij, povezanih
v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.
1. člen
V Aktu o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04 in 56/08) se v drugem odstavku 1. člena črta beseda »naslednje«, dvopičje se nadomesti s piko in črtajo se vse alineje.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se črtajo druga., šesta in sedma alineja.
3. člen
V drugem odstavku 7. člena se beseda »peti« nadomesti z besedo »četrti«.
Črta se tretji odstavek 7. člena.
4. člen
V skladu z določbami tega akta se ustrezno uskladijo akti javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., in JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb.
5. člen
Po sprejemu na seji mestnega sveta in vseh občinskih svetih objavi župan Mestne občine Ljubljana ta akt v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-6/2010-4
Ljubljana, dne 27. septembra 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
Št. 22/10
Brezovica, dne 23. septembra 2010
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.
Št. 011-0023/2010-14
Dobrova, dne 1. decembra 2010
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.
Št. 0320-0007/2010-4
Dol pri Ljubljani, dne 28. septembra 2010
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.
Št. 014-0001/2008-3
Horjul, dne 30. septembra 2010
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.
Št. 013-1/04-13
Medvode, dne 15. februarja 2011
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.
Št. 03401-05/2010
Škofljica, dne 30. septembra 2010
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost