Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011

Kazalo

3896. Odlok o območju turistične poti »Pot kulturne dediščine«, stran 11805.

Na podlagi 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01 UVG, št. 34/04 in 17/05 in Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) je Občinski svet Občine Žirovnica na 8. seji dne 27. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o območju turistične poti »Pot kulturne dediščine«
1. člen
(namen)
Ta odlok določa območje turistične poti »Pot kulturne dediščine« (v nadaljevanju: Pot kulturne dediščine), pogoje ponudbe, označitev, vodenje evidenc in nadzor nad izvrševanjem odloka.
Pot kulturne dediščine je glavni integralni turistični produkt in osrednja blagovna znamka Žirovnice, katere namen je spodbujanje kulturnega turizma in krepitev kulturne identitete Občine Žirovnica ter ozaveščanje obiskovalcev rojstnih hiš slavnih mož in drugih znamenitosti o dejavnosti na področju kulture v vaseh pod Stolom.
Pot kulturne dediščine sledi namenu povečati podporo ponudnikom, ki bodo sodelovali s programom, dopolnilno ponudbo in dejavnostjo v celotnem produktu Pot kulturne dediščine.
2. člen
(ponudba)
Ponudniki storitev in blaga na območju Poti kulturne dediščine so lahko kmetije, ki ponujajo lastne kmetijske pridelke in izdelke, turistične kmetije ter druge fizične in pravne osebe ob izpolnjevanju določb tega odloka.
Kmetijski pridelki in izdelki morajo izhajati z območja Občine Žirovnica, biti ustrezne kakovosti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja in pridelani na naravi prijazen način.
Ponudniki, ki so vključeni v ponudbo, morajo zagotoviti estetsko primerno ureditev prostorov in okolice objekta, v katerem se izvaja ponudba.
3. člen
(geografsko območje)
Območje Poti kulturne dediščine obsega naselja Žirovnica, Selo pri Žirovnici, Zabreznica, Breznica, Doslovče, Smokuč, Rodine in Vrba.
Območje Poti kulturne dediščine je označeno na pregledni karti, ki je sestavni del tega odloka.
Izvirnik karte se hrani na Občini Žirovnica in Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica.
4. člen
(označitev)
Na celotnem območju Poti kulturne dediščine se uporablja enotna turistično-informativna signalizacija.
Turistično-informativna signalizacija za potrebe informiranja in usmerjanja obiskovalcev se postavlja v skladu s predpisi. Vlogo za postavitev pri pristojnem organu vloži Zavod za turizem in kulturo Žirovnica.
5. člen
(vodenje evidenc)
Register ponudnikov vsebuje osnovne podatke o ponudniku, vrsti in obsegu ponudbe. Vodi ga Zavod za turizem in kulturo Žirovnica.
Vpis v register ponudnikov se izvede na podlagi vloge zainteresiranega ponudnika, ki mora vsebovati najmanj polni naziv ponudnika ter vrsto in obseg ponudbe. O vlogi odloča direktor Zavoda za turizem in kulturo. V primeru zavrnitve ima ponudnik pravico pritožbe na svet zavoda.
Kataster turistične signalizacije vsebuje podatke o postavljeni turistični signalizaciji, njeni vrsti, številu enot in upravljavcu. Vodi ga Zavod za turizem in kulturo Žirovnica.
6. člen
(nadzor nad izvrševanjem odloka)
Nadzor na izvrševanjem določil tega odloka opravlja Zavod za turizem in kulturo Žirovnica.
V primeru kršitev določil iz 2. člena tega odloka lahko Zavod za turizem in kulturo ponudnika izbriše iz registra ponudnikov.
7. člen
(prehodna določba)
Register ponudnikov in kataster turistične signalizacije mora Zavod za turizem in kulturo vzpostaviti v roku šest mesecev od uveljavitve tega odloka.
8. člen
(končna določba)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0003/2011
Žirovnica, dne 27. oktobra 2011
Župan
Občine Žirovnica
Lepold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti