Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2011 z dne 4. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2011 z dne 4. 4. 2011

Kazalo

1141. Odlok o dopolnitvah Odloka o razpisu svetovalnega referenduma za spremembo sedeža Občine Šmarješke Toplice, stran 3365.

Na podlagi 47.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10) in tretjega odstavka 66. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 5. redni seji dne 29. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah Odloka o razpisu svetovalnega referenduma za spremembo sedeža Občine Šmarješke Toplice
I.
V Odloku o razpisu svetovalnega referenduma za spremembo sedeža Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 57/10) se doda nov drugi odstavek v III. točki, kakor sledi:
»Referendum se lahko izvede tudi prej, in sicer ob prvem državnem referendumu, vendar ne kasneje kot je določeno v prvem odstavku te točke.«
II.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-0005/2010
Šmarjeta, dne 29. marca 2011
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.