Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010

Kazalo

766. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja pravosodja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 2185.

Za izvrševanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo) in na podlagi 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09 in 3/10) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja pravosodja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja pravosodja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06 in 36/08) se v 2. členu preglednica »Dejavnost: PRAVOSODJE, Tip osebe javnega prava: pravosodni organ, Razpon plačnega razreda: 45–52« spremeni tako, da se glasi:
+------+--------------+-------+---------------------------+--------+
|ŠIFRA |NAZIV     |ŠIFRA |IME DELOVNEGA MESTA    |PLAČNI |
|PU  |PRORAČUNSKEGA |DM   |              |RAZRED |
|   |UPORABNIKA  |    |              |    |
+------+--------------+-------+---------------------------+--------+
|42188 |OKRAJNO    |B017106|generalni         |48   |
|   |SODIŠČE    |    |sekretar /sekretar/direktor|    |
|   |LJUBLJANA   |    |PO             |    |
+------+--------------+-------+---------------------------+--------+
|42110 |VIŠJE SODIŠČE |B017106|generalni         |51   |
|   |CELJE     |    |sekretar /sekretar/direktor|    |
|   |       |    |PO             |    |
+------+--------------+-------+---------------------------+--------+
|42129 |VIŠJE SODIŠČE |B017106|generalni         |51   |
|   |KOPER     |    |sekretar /sekretar/direktor|    |
|   |       |    |PO             |    |
+------+--------------+-------+---------------------------+--------+
|42137 |VIŠJE SODIŠČE |B017106|generalni         |52   |
|   |LJUBLJANA   |    |sekretar /sekretar/direktor|    |
|   |       |    |PO             |    |
+------+--------------+-------+---------------------------+--------+
|42145 |VIŠJE SODIŠČE |B017106|generalni         |52   |
|   |MARIBOR    |    |sekretar /sekretar/direktor|    |
|   |       |    |PO             |    |
+------+--------------+-------+---------------------------+--------+
|42153 |OKROŽNO    |B017106|generalni         |51   |
|   |SODIŠČE V   |    |sekretar /sekretar/direktor|    |
|   |CELJU     |    |PO             |    |
+------+--------------+-------+---------------------------+--------+
|42161 |OKROŽNO    |B017106|generalni         |50   |
|   |SODIŠČE V   |    |sekretar /sekretar/direktor|    |
|   |KOPRU     |    |PO             |    |
+------+--------------+-------+---------------------------+--------+
|42170 |OKROŽNO    |B017106|generalni         |50   |
|   |SODIŠČE V   |    |sekretar /sekretar/direktor|    |
|   |KRANJU    |    |PO             |    |
+------+--------------+-------+---------------------------+--------+
|42188 |OKROŽNO    |B017106|generalni         |51   |
|   |SODIŠČE V   |    |sekretar /sekretar/direktor|    |
|   |LJUBLJANI   |    |PO             |    |
+------+--------------+-------+---------------------------+--------+
|42196 |OKROŽNO    |B017106|generalni         |51   |
|   |SODIŠČE V   |    |sekretar /sekretar/direktor|    |
|   |MARIBORU   |    |PO             |    |
+------+--------------+-------+---------------------------+--------+
|42200 |OKROŽNO    |B017106|generalni         |49   |
|   |SODIŠČE V   |    |sekretar /sekretar/direktor|    |
|   |MURSKI SOBOTI |    |PO             |    |
+------+--------------+-------+---------------------------+--------+
|42218 |OKROŽNO    |B017106|generalni         |50   |
|   |SODIŠČE V NOVI|    |sekretar /sekretar/direktor|    |
|   |GORICI    |    |PO             |    |
+------+--------------+-------+---------------------------+--------+
|42226 |OKROŽNO    |B017106|generalni         |49   |
|   |SODIŠČE V   |    |sekretar /sekretar/direktor|    |
|   |NOVEM MESTU  |    |PO             |    |
+------+--------------+-------+---------------------------+--------+
|42234 |OKROŽNO    |B017106|generalni         |49   |
|   |SODIŠČE V   |    |sekretar /sekretar/direktor|    |
|   |KRŠKEM    |    |PO             |    |
+------+--------------+-------+---------------------------+--------+
|42242 |OKROŽNO    |B017106|generalni         |49   |
|   |SODIŠČE NA  |    |sekretar /sekretar/direktor|    |
|   |PTUJU     |    |PO             |    |
+------+--------------+-------+---------------------------+--------+
|42250 |OKROŽNO    |B017106|generalni         |49   |
|   |SODIŠČE V   |    |sekretar /sekretar/direktor|    |
|   |SLOVENJ GRADCU|    |PO             |    |
+------+--------------+-------+---------------------------+--------+
|44164 |OKROŽNO    |B017106|generalni         |49   |
|   |DRŽAVNO    |    |sekretar /sekretar/direktor|    |
|   |TOŽILSTVO V  |    |PO             |    |
|   |CELJU     |    |              |    |
+------+--------------+-------+---------------------------+--------+
|44199 |OKROŽNO    |B017106|generalni         |50   |
|   |DRŽAVNO    |    |sekretar /sekretar/direktor|    |
|   |TOŽILSTVO V  |    |PO             |    |
|   |LJUBLJANI   |    |              |    |
+------+--------------+-------+---------------------------+--------+
|44202 |OKROŽNO    |B017106|generalni         |49   |
|   |DRŽAVNO    |    |sekretar /sekretar/direktor|    |
|   |TOŽILSTVO V  |    |PO             |    |
|   |MARIBORU   |    |              |    |
+------+--------------+-------+---------------------------+--------+
|42250 |OKROŽNO    |B017106|generalni         |49   |
|   |DRŽAVNO    |    |sekretar /sekretar/direktor|    |
|   |TOŽILSTVO V  |    |PO             |    |
|   |SLOVENJ GRADCU|    |              |    |
+------+--------------+-------+---------------------------+--------+
|46116 |UPRAVNO    |B017106|generalni         |51   |
|   |SODIŠČE    |    |sekretar /sekretar/direktor|    |
|   |REPUBLIKE   |    |PO             |    |
|   |SLOVENIJE   |    |              |    |
+------+--------------+-------+---------------------------+--------+
|50113 |VIŠJE DELOVNO |B017106|generalni         |51   |
|   |IN SOCIALNO  |    |sekretar /sekretar/direktor|    |
|   |SODIŠČE V   |    |PO             |    |
|   |LJUBLJANI   |    |              |    |
+------+--------------+-------+---------------------------+--------+
|50121 |DELOVNO    |B017106|generalni         |49   |
|   |SODIŠČE V   |    |sekretar /sekretar/direktor|    |
|   |CELJU     |    |PO             |    |
+------+--------------+-------+---------------------------+--------+
|50130 |DELOVNO    |B017106|generalni         |49   |
|   |SODIŠČE V   |    |sekretar /sekretar/direktor|    |
|   |KOPRU     |    |PO             |    |
+------+--------------+-------+---------------------------+--------+
|50148 |DELOVNO IN  |B017106|generalni         |50   |
|   |SOCIALNO   |    |sekretar /sekretar/direktor|    |
|   |SODIŠČE V   |    |PO             |    |
|   |LJUBLJANI   |    |              |    |
+------+--------------+-------+---------------------------+--------+
|50156 |DELOVNO    |B017106|generalni         |49   |
|   |SODIŠČE V   |    |sekretar /sekretar/direktor|    |
|   |MARIBORU   |    |PO             |    |
+------+--------------+-------+---------------------------+--------+
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2010
Ljubljana, dne 25. februarja 2010
EVA 2010-2011-0021
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost