Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2010 z dne 2. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2010 z dne 2. 3. 2010

Kazalo

670. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi prostorov kinodvorane v Krpanovem domu v Občini Pivka, stran 1756.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) je Občinski svet Občine Pivka na 27. seji dne 17. 2. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi prostorov kinodvorane v Krpanovem domu v Občini Pivka
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Spremeni se Pravilnik o uporabi prostorov kinodvorane v Krpanovem domu v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 98/08).
2. člen
V besedilo 7. člena pravilnika se vnese sledeče spremembe in dopolnitve:
1. na koncu druge alineje prvega odstavka se pred piko doda naslednje besedilo: », kar izkažejo z odločbo ali podpisano izjavo o statusu nevladne organizacije« ter
2. doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: »V primeru lokalnega interesa se občina z uporabniki iz območja Občine Pivka oziroma uporabniki, ki delujejo na območju Občine Pivka, lahko tudi dogovori, da nastale stroške občina krije deloma ali v celoti.«
3. členu
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3201-26/2010
Pivka, dne 17. februarja 2010
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.