Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2010 z dne 2. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2010 z dne 2. 3. 2010

Kazalo

667. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana in svetov vaških skupnosti v Občini Pivka, stran 1755.

Na podlagi 20., 21. in 22. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 UPB-3 in 45/08), 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) in 2. člena Odloka o vaških skupnostih Občine Pivka (Uradni list RS, št. 52/96, 112/02, 63/07 in 95/09) je Občinski svet Občine Pivka na 26. seji dne 17. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana in svetov vaških skupnosti v Občini Pivka
1. člen
S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve članov občinskega sveta, za volitve župana ter za volitve v svete vaških skupnosti. Nadalje se določi število članov občinskega sveta in svetov vaških skupnosti, ki se volijo v posamezni volilni enoti.
2. člen
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Pivka je volilna enota območje celotne Občine Pivka. Člani občinskega sveta, ki šteje 17 članov, se volijo po proporcionalnem načelu.
3. člen
Za volitve župana Občine Pivka je volilna enota območje celotne Občine Pivka. Župan občine se voli po večinskem načelu.
4. člen
Za volitve v svete vaških skupnosti se določijo sledeče volilne enote in število članov vaške skupnosti:
svet Vaške skupnosti Buje ima 3 člane, volilna enota obsega vas Buje
svet Vaške skupnosti Čepno ima 3 člane, volilna enota obsega vas Čepno
svet Vaške skupnosti Dolnja Košana ima 5 članov, volilna enota obsega vas Dolnja Košana
svet Vaške skupnosti Gornja Košana ima 5 članov, volilna enota obsega vas Gornja Košana
svet Vaške skupnosti Gradec ima 3 člane, volilna enota obsega vas Gradec
svet Vaške skupnosti Juršče ima 5 članov, volilna enota obsega vas Juršče
svet Vaške skupnosti Kal ima 5 članov, volilna enota obsega vas Kal
svet Vaške skupnosti Klenik ima 5 članov, volilna enota obsega vas Klenik
svet Vaške skupnosti Mala Pristava ima 3 člane, volilna enota obsega vas Mala Pristava
svet Vaške skupnosti Nadanje selo ima 3 člane, volilna enota obsega vas Nadanje selo
svet Vaške skupnosti Narin ima 5 članov, volilna enota obsega vas Narin
svet Vaške skupnosti Neverke ima 3 člane, volilna enota obsega vas Neverke
svet Vaške skupnosti Nova Sušica ima 3 člane, volilna enota obsega vas Nova Sušica
svet Vaške skupnosti Palčje ima 5 članov, volilna enota obsega vas Palčje
svet Vaške skupnosti Parje ima 3 člane, volilna enota obsega vas Parje
svet Vaške skupnosti Petelinje ima 5 članov, volilna enota obsega vas Petelinje
svet Trške skupnosti Pivka ima 7 članov, ki se volijo v 4 volilnih enotah:
1. Pivka Vzhod – voli 2 predstavnika in obsega sledeče območje:
Javorniška cesta
Kolodvorska cesta do hišne št. 35 ter št. 37, 39 in 41a
Kosovelova ulica
Pod Kerinom
Pod Zavrtnicami
Pot na Orlek
Pot k Studencu
Radohovska pot do vključno s št. 5
Snežniška cesta do vključno s št. 13
Tovarniška pot
Ulica 27. aprila
2. Pivka Zahod – voli 3 predstavnike in obsega sledeče območje:
Kettejeva ulica
Levstikova ulica
Murnova ulica
Postojnska ulica
Prečna ulica
Vilharjeva ulica
3. Hrastje – voli 1 predstavnika in obsega sledeče območje:
Pot nasipom
Pot na Kal
Kolodvorska cesta št. 36, 38, 40 ter 42 in do konca
4. Radohova vas – voli 1 predstavnika in obsega sledeče območje:
Pod Primožem
Radohovska pot od 6 do konca
Snežniška cesta od vključno 14 do konca
svet Vaške skupnosti Ribnica ima 3 člane, volilna enota obsega vas Ribnica
svet Vaške skupnosti Selce ima 5 članov, volilna enota obsega vas Selce
svet Vaške skupnosti Slovenska vas ima 3 člane, volilna enota obsega vas Slovenska vas
svet Vaške skupnosti Stara Sušica ima 3 člane, volilna enota obsega vas Stara Sušica
svet Vaške skupnosti Suhorje ima 3 člane, volilna enota obsega vas Suhorje
svet Vaške skupnosti Šmihel ima 3 člane, volilna enota obsega vas Šmihel
svet Vaške skupnosti Trnje ima 5 članov, volilna enota obsega vas Trnje
svet Vaške skupnosti Velika Pristava ima 3 člane, volilna enota obsega vas Velika Pristava
svet Vaške skupnosti Volče ima 3 člane, volilna enota obsega vas Volče
svet Vaške skupnosti Zagorje, ima 5 članov, ki se volijo v 3 volilnih enotah:
   1. Zagorje – voli 3 predstavnike in obsega vas Zagorje
   2. Drskovče – voli 1 predstavnika in obsega vas Drskovče
   3. Šilentabor – voli 1 predstavnika in obsega vas Šilentabor.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3201-26/2010
Pivka, dne 17. februarja 2010
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.