Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2010 z dne 12. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2010 z dne 12. 10. 2010

Kazalo

4326. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, stran 12188.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 in njegove dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 29. redni seji dne 23. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji
1. člen
Ta odlok določa občinske javne ceste v Občini Šmartno pri Litiji po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske javne ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Šmartno pri Litiji in ceste med naselji v Občini Šmartno pri Litiji in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Šmartno pri Litiji in med naselji v Občini Šmartno pri Litiji in naselji v sosednjih občinah so:
-----------------------------------------------------------------------
 Zap. Cesta  Odsek Začetek   Opis   Konec Dolžina Preostala
 št.         odseka        odseka  [m]   dolžina
                              v sosednji
                              občini [m]
-----------------------------------------------------------------------
 1. 138070 138071 C R3  Iv. Gorica-  C   3.878  10.524 Iv.
           646   Stična-    208180     Gorica
               Obolno-G.
               Reka
 2. 138250 138251 C R2  Sobrače-   C   416   1.120 Iv.
           416   Sela-Ježce  426110     Gorica
 3. 208080 208081 C R2  Jeze-     C G2  184   1.413
           416   Zagorica-   108      Litija
               Breg
 4. 208090 208092 C    Breg-     C R2  2.186  1.041
           208080 Gradiške   417      Litija
               Laze-
               Jablanica
 5. 208100 208101 C    Gradiške   C   4.032  2.429
           208090 Laze-Mamolj  708510     Litija
 6. 208150 208151 C R3  Volčja Jama- C   5.630  278 Iv.
           645   Jastrebnik-  138070     Gorica
               Obolno
 7. 208180 208181 C R3  Štrus-Reka-  C   3.101  1.510
           645   V.      138020     Ljubljana
               Trebeljevo
 8. 208200 208201 C R2  Vrata-Višnji C   3.009
           416   Grm-Razbore  426110
 9. 208200 208202 C    Razbore-   C   4.478
           426110 Ježni Vrh-  208300
               Poljane
 10. 208200 208203 O    Razbore-   C   40
           208202 Polja-razcep 426110
 11. 208210 208211 C    V.      Z   5.181
           426110 Kostrevnica- Tisje
               Liberga-
               Tisje
 12. 208220 208221 C R2  Črni Potok-  C   5.643  3.516 Iv.
           416   Simončič-M.  138070     Gorica
               Goričica
 13. 208240 208241 C    Litija-    C R2  543   793 Litija
           208320 Šmartno    416
 14. 208250 208251 C    Litija-    C R3  449   1.123
           208240 Zavrstnik   645      Litija
 15. 208260 208261 C R3  Štang.    C   5.978  479
           645   Polj.-V.   213210     Ljubljana
               Štanga-Tuji
               Grm
 16. 208290 208291 C    Jevnica-Mala C   3.576  753 Litija,
           213030 Štanga    208260     1.218
                              Ljubljana
 17. 208300 208301 C    Kopačija-   C   2.068  4.182
           426110 Gabrska    208190     Litija
               Gora-Moravče
 18. 208310 208311 C R2  Cerovica-   C   3.708  1.486
           417   Bukovica-   208100     Litija
               Dolgo brdo
 19. 426110 426113 C    Stranje-   C R2  13.860 3.163
           426210 Kopačija-M.  417      Trebnje
               Kostrevnica
-----------------------------------------------------------------------
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Šmartno pri Litiji znaša 67.960 m (67,960 km).
5. člen
Javne poti (JP) v naseljih Občine Šmartno pri Litiji in med naselji so:
-----------------------------------------------------------------------
 Zap. Cesta  Odsek Začetek   Opis   Konec Dolžina Preostala
 št.         odseka        odseka  [m]   dolžina
                              v sosednji
                              občini [m]
-----------------------------------------------------------------------
 1. 638030 638033 O    Javorje-   Z HŠ 27 1.344  407 Iv.
           710861 Felič Vrh-          Gorica
               Gornji vrh
 2. 638070 638071 C R2  Temenica-  C    1.027  2.435 Iv.
           416   Golce-Sv.  426110     Gorica
               Anton
 3. 708920 708921 C    Ježni Vrh-  Z HŠ 26 646
           208200 Grmada
 4. 708920 708922 O    Ježni Vrh-  O    1.321
           708921 Puščar-   709261
               Preska
 5. 709160 709161 C    Primskovo  Z    729
           426110        cerkev
 6. 709170 709171 C    Gornji Vrh- Z HŠ 2 1.536
           426110 Kamni Vrh
 7. 709180 709181 C    D. Vrh-   O    3.832
           426110 Zagrič-Kamni 709171
               Vrh
 8. 709180 709182 C    Dolnji Vrh- Z HŠ 9 359
           426110 vikend
               naselje
 9. 709190 709191 O    Sevno-    C    1.478
           709171 zgornja pot 208300
 10. 709200 709201 C    Mulhe    Z HŠ 6 742
           208200
 11. 709210 709211 C    Obla Gorica- C    2.185
           208200 Stara Gora- 426110
               Sv. Anton
 12. 709210 709212 O    Obla Gorica- Z HŠ 8a 150
           709211 vikend
               naselje
 13. 709210 709213 O    Obla Gorica- C    1.028
           709211 Stara gora  426110
 14. 709220 709221 C    Mišji Dol-  C    3.128  2.259 Iv.
           426110 Primskovo-  138180     Gorica
               Bratnice-
               Lušce
 15. 709220 709222 C    Mišji Dol-  O    1.332
           638070 Mihelca   709222
 16. 709250 709251 C    Višnji Grm- Z HŠ 7b 1.085
           208200 Šrokar
 17. 709260 709261 C    Preska-   C    2.374  605 Litija
           208210 Grmada-   208190
               Cerovec
 18. 709270 709271 C    Jelša-    Z HŠ 1 744
           208210 Jesenšek
 19. 709290 709291 C    Preska-   O    1.036
           208210 Dragar    709261
 20. 709300 709301 C    Sp. Preska  Z HŠ 36 963
           208210
 21. 709310 709311 C    Liberga   Z HŠ 7 301
           208210
 22. 709320 709321 C    Podbič    Z HŠ 33 529
           208210
 23. 709330 709331 C    Rodni Vrh-  C R2  2.114
           208210 Draga-    417
               Cerovica
 24. 709330 709332 C R2  Odcep    Z HŠ 9 1.062
           417   Poglajen
 25. 709340 709341 C    Odcep Johc  Z HŠ 20 227
           426110
 26. 709340 709342 C    M.      Z HŠ  127
           426110 Kostrevnica- 16a
               Jurič
 27. 709340 709343 C R2  M.      Z HŠ 10 126
           417   Kostrevnica-
               Savšek
 28. 709340 709344 C R2  Naselje nad Z HŠ 47 625
           417   Bajernikom
 29. 709340 709345 C    M.      Z HŠ 1 130
           426110 Kostrevnica-
               Andrejez
 30. 709350 709351 C    V.      C    329
           426110 Kostrevnica- 426110
               stara cesta
 31. 709370 709371 O    V.      Z HŠ 10 419
           709372 Kostrevnica-
               Golob
 32. 709370 709372 C    Dvor-Žnidar Z HŠ 26 1.128
           426110
 33. 709370 709373 O    V.      Z N.H. 269
           709372 Kostrevnica-
               Rozina
 34. 709370 709374 C    V.      Z HŠ 30 1.214
           426110 Kostrevnica-
               Marsko
 35. 709380 709381 C    V.      Z HŠ 25 223
           426110 Kostrevnica-
               Sirk
 36. 709390 709391 C    Lupinica   Z HŠ 3 239
           426110
 37. 709400 709401 C    Lupinica-  C    3.187
           426110 Bernardovec- 208200
               Ježni Vrh
 38. 709410 709411 C    Lupinica-  C    1.182
           426110 Jagodnik-  208200
               Vrata
 39. 709430 709431 C    V.      C    1.278
           426110 Kostrevnica- 208210
               Rodni Vrh
 40. 709450 709451 C    Vintarjevec- Z HŠ 18 1.551
           208220 Privšek
 41. 709460 709461 O    Vodice    Z HŠ 1 463
           710861
 42. 709470 709471 O    Cerjak-   Z HŠ 7 159
           710861 rezervoar
 43. 709490 709491 C    Vrata-Perovo Z HŠ 13 561
           208200 selo
 44. 709500 709501 C R2  Odcep    Z HŠ 38 416
           416   Hostnik
 45. 709510 709511 C    Črni Potok- Z HŠ 9 1.739
           208220 Grilovec   a
 46. 709530 709531 O    Kot-Podroje- Z HŠ 16 2.188
           709541 Sv. Večer
 47. 709540 709541 C    Simončič-  C    4.160  579 Iv.
           208220 Ravni    638020     Gorica
               Osredek-
               Planina
 48. 709550 709551 C    Črni Potok- Z HŠ 6 2.083
           208220 Riharjevec
 49. 709560 709561 C    Smrekar-Zore Z HŠ 10 759
           208220
 50. 709570 709571 O    Vintarjevec- C    783
           709541 Šuštar    208220
 51. 709580 709581 C    Štrus-    Z HŠ 4 731
           138070 Plankovec
 52. 709590 709591 O    Štrus-    Z HŠ 6 762
           709601 Korancije
 53. 709600 709601 C    Štrus-    C    4.321
           138070 Zalokar-   208150
               Bobne-V.
               Jama
 54. 709630 709631 C    Križar-Gozd O    662
           138070 Reka     709661
 55. 709640 709641 C    Odcep Gašper Z HŠ 11 661
           138070
 56. 709650 709651 C    Reka-    Z HŠ 19 2.403
           208180 Gojzdar-
               Krmuc
 57. 709660 709661 C    Rekar-    O    2.120
           138070 Gojzdar   709651
 58. 709660 709662 O    Gojzdar-   O    1.123
           709651 Muzga    709651
 59. 709700 709701 C R3  Odcep    Z HŠ 19 1.627
           645   Krašovec
 60. 709710 709711 C    Štangarske  C    2.161  2.587
           208260 Poljane-Mala 208290     Litija
               Štanga
 61. 709720 709721 O    Štangarske  Z HŠ 10 422
           709711 Poljane-
               rezervoar
 62. 709720 709722 C R3  Štangarske  Z HŠ 4 114
           645   Poljane-
               Kapljovec
 63. 709730 709731 C    Odcep Pavlič Z HŠ 1 889
           208260
 64. 709730 709732 O    Odcep Štih  Z HŠ 3 465
           709731
 65. 709740 709741 C    Volčja Jama- O    2.717
           208150 Prelaznik  709541
 66. 709750 709751 C    Tičar-Sp.  Z HŠ 6 1.761
           208150 Ščit-Zg.
               Ščit
 67. 709780 709781 O    Odcep    Z HŠ 9 1.186
           708151 Ovčinar
 68. 709780 709782 C    Odcep Novlan Z HŠ 3 166
           208150
 69. 709810 709811 C    Kolejak-   Z HŠ 65 319
           208250 Zavrstnik
 70. 709820 709821 C R3  Zavrstnik-  C    1.248  4.874
           645   Širmanski  208270     Litija
               hrib-Beden
 71. 709820 709822 C R3  Zavrstnik-  Z HŠ  184
           645   Kolar    25a
 72. 709820 709823 C R3  Zavrstnik-  Z HŠ  195
           645   Doblekar   54b
 73. 709820 709824 O    Zavrstnik-  Z HŠ 32 164
           709823 Šavor
 74. 709820 709825 C R3  Zavrstnik-  Z HŠ  195
           645   Planinšek  52a
 75. 709820 709826 C R3  Zavrstnik-  Z HŠ 70 203
           645   Lindič
 76. 709830 709831 C R3  Grmače I   Z HŠ 1 444
           645
 77. 709830 709832 O    Grmače II  Z    297
           709831        gozdna
 78. 709840 709841 C R2  Šmartno-Roje Z HŠ 11 277
           416
 79. 709850 709851 C R2  Šmartno-   Z HŠ 10 629
           417   Slatina
 80. 709860 709861 O    Odcep    Z HŠ 7 400
           709851 Ojsterman
 81. 709870 709871 C R2  Šmartno-   Z HŠ 8 308
           417   Regali
 82. 709880 709881 C R3  Gozd Reka-  C    4.567
           645   Račica-V.  208260
               Štanga
 83. 709880 709882 O    Odcep Špan  C    178
           709881        208260
 84. 709880 709883 C    Štanga-park Z    321
           208260 Komun    igrišče
 85. 709890 709891 O    Odcep    Z HŠ 4 330
           709881 Zemljak
 86. 709900 709901 O    Šircelj-   Z HŠ 3 398
           709881 Lesjak
 87. 709920 709921 O    Odcep Jožman Z HŠ 15 602
           709731
 88. 709930 709931 C    Nace-Mala  C    1.513  975 Litija
           208290 Štanga    208290
 89. 709930 709932 C    Mala Štanga- Z HŠ 9a 304
           208290 Pinter
 90. 709940 709941 C    Mala Štanga- C    507   1.873
           709930 Golišče   208280     Litija
 91. 709950 709951 C    Odcep Hribar Z HŠ 18 599
           208260
 92. 709960 709961 O    V. Štanga-  C    2.201  415
           709881 Koške    213030     Ljubljana
               Poljane-Tuji
               Grm
 93. 710150 710151 C    Zelenec   Z HŠ 16 866
           208100
 94. 710160 710161 C    Gradišče   Z HŠ 26 520
           208100
 95. 710160 710162 C    Gradiške   Z HŠ 15 109
           208100 Laze-Jerin
 96. 710160 710163 C    Gradiške   Z HŠ 19 124
           208090 Laze-Omahen
 97. 710160 710164 C    Gradiške   Z HŠ 34 207
           208090 Laze-
               Ponebšek
 98. 710160 710165 C    Gradiške   Z HŠ 31 182
           208090 Laze-
               Polutnik
 99. 710160 710166 C    Sp.     Z HŠ 4 169
           208090 Jablanica-
               Martinčkovi
 100. 710170 710171 C    Bukovica   Z HŠ 13 1.018
           208310
 101. 710190 710191 C    Zg.     Z HŠ 3 2.957
           208090 Jablanica-
               Jablanški
               Potok
 102. 710190 710192 O    Zg.     Z    125
           710191 Jablanica-  pokop.
               pokopališče
 103. 710190 710193 O    Zg.     Z HŠ 26 120
           710191 Jablanica-
               Jančkovi
 104. 710190 710194 O    Zg.     Z HŠ 21 48
           710191 Jablanica-
               Kurja vas
 105. 710750 710751 C    Bartlova   Z HŠ 5 129
           208240 ulica I
 106. 710750 710752 O    Bartlova   O    195
           710751 ulica II   710761
 107. 710750 710753 O    Bartlova   Z HŠ 13 34
           710752 ulica III
 108. 710750 710754 O    Bartlova   O    117
           710751 ulica IV   710761
 109. 710760 710761 C    Levstikova  Z HŠ 13 226
           208240 ulica I
 110. 710760 710762 O    Levstikova  C R2  57
           710761 ulica II   416
 111. 710770 710771 C R2  Sp. Nob-ZD- C R2  349
           416   gost.    416
               Gabrijel I
 112. 710770 710772 O    Sp. Nob-ZD- C R2  60
           710771 gost.    416
               Gabrijel II
 113. 710770 710773 C R2  Šmartno-   Z    173
           416   pokopališče pokop.
 114. 710770 710774 O    Šmartno-Žust Z HŠ  254
           710773        35a
 115. 710790 710791 O    Tomazinova  Z N.H. 229
           709841 ulica
 116. 710800 710801 O    Miška    Z HŠ 5 104
           709841
 117. 710800 710802 O    Miška-za   C R2  80
           710801 cerkvijo   416
 118. 710810 710811 C R2  Usnjarska  C R2  128
           416   ulica    417
 119. 710820 710821 C R2  Valvazorjeva Z HŠ 53 770
           416   ulica
 120. 710830 710831 O    Na Roje   Z HŠ  654
           710821        13a
 121. 710840 710841 C    Mahovina   Z HŠ 10 225
           208240
 122. 710850 710851 C R2  Jeze-Pušnik Z HŠ  179
           416         15b
 123. 710860 710861 C R2  Leskovica-  C    4.417  1.706 Iv.
           416   Javorje-   208220     Gorica
               Debeče
 124. 710860 710862 O    Leskovica-  Z N.H. 186
           710861 Bogenšperk
-----------------------------------------------------------------------
Skupna dolžina javnih poti (JP) v naseljih Občine Šmartno pri Litiji in med naselji znaša 112.295 m (112,295 km).
6. člen
H kategorizaciji občinskih javnih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2010 z dne 16. 7. 2010.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Litija (Uradni list RS, št. 77/98).
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 347-18/2006
Šmartno pri Litiji, dne 23. septembra 2010
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost