Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2010 z dne 12. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2010 z dne 12. 10. 2010

Kazalo

4323. Sklep II o delitvi terjatev za sredstva v upravljanju in sredstev gospodarske javne infrastrukture za opravljanje GJS oskrbe s pitno vodo in GJS odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, stran 12185.

Na podlagi 51.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) in v povezavi s Sklepom I o delitvi med občinama, ki sta ga občini sprejeli 29. marca 2007 sta Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 1. julija 2010 in Občinski svet Občine Renče - Vogrsko na seji dne 2. avgusta 2010 sprejela
S K L E P II
o delitvi terjatev za sredstva v upravljanju in sredstev gospodarske javne infrastrukture za opravljanje GJS oskrbe s pitno vodo in GJS odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
1.
Sredstva gospodarske javne infrastrukture namenjene oskrbi s pitno vodo in odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda po stanju 1. 1. 2007 in s katerimi upravlja javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. se med občini delijo po nahajališču.
2.
Terjatve za sredstva v upravljanju oziroma vire za sredstva iz 1. točke tega sklepa si občini delita sorazmerno prevzetim sredstvom po stanju 1. 1. 2007, in sicer Mestna občina Nova Gorica prevzame 23.894.395,67 EUR terjatev, Občina Renče - Vogrsko pa 2.197.863,70 EUR.
Terjatve iz prejšnjega odstavka niso obremenjene z obveznostmi.
3.
Vsa sredstva in terjatve, ki sta jih občini vlagali v gospodarsko javno infrastrukturo oskrbe z vodo in odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode po 1. 1. 2007, so last občine, ki jih je vložila.
4.
Ta sklep sprejmeta Mestni svet Mestne občine Nova Gorica in Občinski svet Občine Renče - Vogrsko in velja naslednji dan po uradni objavi.
Št. 410-1/2007
Nova Gorica, dne 1. julija 2010
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.
Št. 00701-37/2010-1
Bukovica, dne 2. avgusta 2010
Župan
Občine Renče - Vogrsko
Aleš Bucik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti