Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3912. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Ajdovščina, stran 10600.

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - odl. US in 17/08) ter na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 2. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Ajdovščina
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih Občina Ajdovščina prejme na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - odl. US in 17/08).
2. NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, in sicer za ukrepe varstva divjadi ter biomeliorativne ukrepe (vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelavo in vzdrževanje kaluž, saditev in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, nakup krme za divjad, postavitev in vzdrževanje krmišč, gnezdilnic, solnic, prež, prometne signalizacije in podobnega).
3. člen
Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo ali javnega naročila v skladu z Zakonom o javnem naročanju.
4. člen
Upravičenci do sredstev so lovske družine oziroma koncesionarji, ki imajo sklenjeno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišča, ki ležijo v Občini Ajdovščina.
5. člen
Merila ter pogoje za dodelitev sredstev, oziroma izbiro najugodnejšega ponudnika, se določi v javnem razpisu oziroma v povabilu k oddaji ponudb.
3. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 423-1/10
Ajdovščina, dne 2. septembra 2010
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti