Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010

Kazalo

3056. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Ajdovščina, stran 8242.

Na podlagi petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08), prvega odstavka 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09), in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 1. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Ajdovščina
1. člen
V Odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 78/06), se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Za volitve članov Sveta KS Ajdovščina se določijo štiri volilne enote, in sicer:
– 1. volilna enota obsega: Gradišče, Ulico Quiliano, Župančičevo ulico, Lokavško cesto, Cesto 5. maja – hišne številke 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13 in 14, Lokarjev drevored – hišne številke 1, 2, 2a, 3, in 4, Goriško cesto – hišne številke 26, 27a in od 28 naprej, Gregorčičevo ulico, Vilharjevo ulico, Prešernovo ulico, Ulico 24. septembra, Trg 1. slovenske vlade, Lavričev trg, Šibeniško ulico in Stritarjevo ulico. V 1. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS Ajdovščina.
– 2. volilna enota obsega: Tovarniško cesto, Lokarjev drevored – hišne številke 5, 6, 6a, 6b, 7, 8, 9, 10, 11, 12 in 13, Cesto 5. maja – hišno številko 2, Goriško cesto – hišne številke 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 19a, 20, 20a, 20b, 21, 22, 23, 23a, 23b, 24, 25a, 25b, 25c, 25č, 27 in 27b, Cebejevo ulico, Grivško pot, Grivče, Lavričevo cesto – hišne številke 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13a, 14, 15, 15a, 16, 17, 18, 19, 20, 20a, 21, 22, 23, 23a, 24, 24a, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37a, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 in 48, Na Brajdi in Ulico Vena Pilona. V 2. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS Ajdovščina.
– 3. volilna enota obsega: Ob Hublju, Cesto IV. Prekomorske, Cesto IX. korpusa, Cankarjev trg, Levstikovo ulico, Idrijsko cesto, Na Livadi, Na Trati, Slomškovo ulico, Štrancarjevo ulico, Polževo ulico, Goriško cesto – hišno številko 4, Lavričevo cesto – hišne številke 43a, 45, 47, 48a, 48b, 48c, 48d, ter od hišne številke 49 do 76. V 3. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS Ajdovščina.
– 4. volilna enota obsega: Slejkote, Ulico Bazoviške brigade, Vojkovo ulico, Ulico Ivana Kosovela, Kidričevo ulico, Pot v Žapuže, Bevkovo ulico, Ulico Milana Klemenčiča in Vipavsko cesto. V 4. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS Ajdovščina.
Svet KS Ajdovščina šteje skupno dvanajst članov.«.
2. člen
V 11. členu se beseda »Gabrje« nadomesti z besedo »Gaberje«.
3. člen
V drugem odstavku 12. člena se beseda »Gojače« nadomesti z besedama »Gojače - Malovše«.
4. člen
V peti alineji prvega odstavka 14. člena, se številka »187« zamenja s številko »187a«.
5. člen
V prvi alineji prvega odstavka 23. člena se številka »37« zamenja s številko »37b«.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-6/2010
Ajdovščina, dne 1. julija 2010
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti