Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1175. Uredba o določitvi zneska trošarine za energente, stran 3606.

Na podlagi 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 25/09, 41/09 in 19/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi zneska trošarine za energente
1. člen
Trošarina se v zneskih, določenih s to uredbo, plačuje:
                                       eurov
 1. od motornega bencina iz tarifnih oznak 2710 11 31,
   2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 in
   2710 11 59
   (za 1.000 litrov), in sicer za:
 1.1 letalski bencin……….....................................       421,6100
 1.2 osvinčeni bencin z vsebnostjo svinca nad 0,013
   g/l……..................................................       421,6100
 1.3 neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do 0,013
   g/l in z oktanskim številom (RON) do manj kot 98
   …................................................          469,5100
 1.4 neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do 0,013
   g/l in z oktanskim številom (RON) 98 ali več
   …….....................................................       469,5100
 2. od plinskega olja iz tarifnih oznak od 2710 19 41
   do 2710 19 49 (za 1.000 litrov), in sicer za:
 2.1 pogonski namen ........................................       412,0000
 2.2 gorivo za ogrevanje ...................................        62,0000
 3.  od utekočinjenega naftnega plina iz tarifnih
   oznak od 2711 12 11 do 2711 19 00 (za 1.000
   kilogramov), in sicer za:
 3.1 pogonski namen ........................................       125,0000
 3.2 gorivo za ogrevanje ...................................        0,0000
 4. od metana iz tarifne oznake 2711 29 00 (za 1.000
   kilogramov), in sicer za:
 4.1 pogonski namen ........................................       134,3700
 4.2 gorivo za ogrevanje ...................................        0,0000
 5. od zemeljskega plina iz tarifnih oznak 2711 11 00
   in 2711 21 00 (za 1 kubični meter), in sicer za:
 5.1 pogonski namen ........................................        0,0060
 5.2 gorivo za ogrevanje ...................................        0,0060
 6. od kerozina iz tarifnih oznak 2710 19 21 in 2710
   19 25 (za 1.000 litrov), in sicer za:
 6.1 pogonski namen ........................................       330,0000
 6.2 gorivo za ogrevanje ...................................        21,0000
 7. od kurilnega olja iz tarifnih oznak od 2710 19 61
   do 2710 19 69 in 2710 19 99 (za 1.000
   kilogramov) ...........................................        15,0200
 9. od trdnih goriv iz tarifnih oznak 2701, 2702 in
   2704 (za 1 gigajoul kalorične vrednosti) ..............        0,2900
 10. od biogoriv iz šestega odstavka 53. člena
   ZTro ..................................................        0,0000.
2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 140/06, 82/07, 102/08, 118/08, 123/08, 2/09, 15/09, 18/09, 34/09, 49/09, 54/09, 58/09 in 18/10).
3. člen
Ta uredba začne veljati 1. aprila 2010.
Št. 00712-14/2010/4
Ljubljana, dne 29. marca 2010
EVA 2010-1611-0072
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost