Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1173. Letni program kulture v Občini Žetale za leto 2010, stran 3603.

Na podlagi 22. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03 in 24/04) ter v skladu z Odlokom o proračunu za leto 2010 (Uradni list RS, št. 17/10) in Lokalnim programom za kulturo za obdobje 2010–2013 je Občinski svet Občine Žetale na 22. redni seji dne 22. 3. 2010 sprejel
L E T N I P R O G R A M K U L T U R E
v Občini Žetale za leto 2010
Javni interes lokalne skupnosti je zagotavljanje sredstev zlasti za ustvarjanje možnosti za skladen kulturni razvoj, razvoj posameznih kulturnih dejavnosti in društev, zagotavljanje pogojev za ustvarjanje, posredovanje in dostopnost kulture, zagotavljanje varstva kulturne dediščine ter vzpodbujati kulturno vzgojo v osnovni šoli.
I. UVOD
Letni program kulture v Občini Žetale za leto 2010 določa:
– dejavnosti, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Občine Žetale za leto 2010,
– vsebine, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Občine Žetale in
– obseg sredstev, ki se zagotavljajo za sofinanciranje izvajanja programa kulture iz sredstev proračuna Občine Žetale za leto 2010.
II. DEJAVNOSTI, KI SE SOFINACIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA OBČINE ŽETALE ZA LETO 2010
Iz sredstev proračuna Občine Žetale za leto 2010 se sofinancirajo naslednje dejavnosti programa kulture:
– knjižničarska dejavnost – javni zavod Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, katere soustanovitelj je Občina Žetale, 14.190 EUR,
– dejavnost Kulturnega društva Žetale.
III. VSEBINE, KI SE SOFINACIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA OBČINE ŽETALE ZA LETO 2010
– javni nastopi izvajalcev s sedežem na območju Občine Žetale,
– organizacija gostovanj izvajalcev s sedežem izven območja Občine Žetale na območju občine,
– nabava opreme za izvedbo programa.
IV. OBSEG SREDSTEV, KI SE ZAGOTAVLJAJO ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA POSAMEZNE DEJAVNOSTI IZ SREDSTEV PRORAČUNA OBČINE ŽETALE ZA LETO 2010
Za izvajanje programa kulture iz prejšnje točke tega programa se izvajalcem v proračunu Občine Žetale za leto 2010, zagotavlja 3.400 EUR, po naslednjem razdelilniku:
– izvajanje programa kulture v društvih 3.400 EUR.
V. VELJAVNOST IN UPORABNOST
Ta program začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu in se uporablja za izvedbo razpisa za razdelitev sredstev za sofinanciranje programov kulture v Občini Žetale v letu 2010. Letni program kulture se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-0022/2010-11
Žetale, dne 22. marca 2010
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost