Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009

Kazalo

4990. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji, stran 14980.

Na podlagi šestega odstavka 51. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV in 42/09) izdaja minister za promet v soglasju z ministrico za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji
1. člen
V Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 4/08 in 36/08) se besedilo 20. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zahtevno spremstvo se izvaja z vozili za spremstvo, ki morajo biti označena in opremljena enako kot vozila, s katerimi se izvaja enostavno spremstvo, ter dodatno opremljena z merilnikom dolžin in višin ter s svetlobno signalno tablo, velikosti najmanj 1000 mm x 700 mm, s spremenljivo vsebino prometnih znakov, ki so vidni:
– s prednje strani vozila: znak »nevarnost na cesti« (I-25), dopolnilna samostojna tabla (IV-5) »IZREDNI PREVOZ«, rumena utripajoča puščica, usmerjena levo ali desno, ki opozarja, da je prometni pas zaprt in ga je potrebno menjati v smeri puščice;
– z zadnje strani vozila: znak »nevarnost na cesti« (I-25), dopolnilna samostojna tabla (IV-5) »IZREDNI PREVOZ«, znak »prepovedano prehitevanje vseh motornih vozil, razen enoslednih« (II-28), znak »prepovedano prehitevanje za tovorna vozila« (II-29), rumena utripajoča puščica, usmerjena levo ali desno, ki opozarja, da je prometni pas zaprt in ga je potrebno menjati v smeri puščice.
(2) Spreminjanje vsebine prikaza na svetlobni signalni tabli mora biti omogočeno iz notranjosti vozila za spremstvo.
(3) Vozilo, ki je označeno in opremljeno za zahtevno spremstvo, se lahko uporablja tudi za enostavno spremstvo.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2010.
Št. 007-103/2009/48
Ljubljana, dne 8. decembra 2009
EVA 2009-2411-0075
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet
 
Soglašam!
 
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve