Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Kazalo

4800. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli Janka Modra, Dol pri Ljubljani, stran 14663.

Na podlagi prvega odstavka 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08), 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 ter 120/05), 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo in spremembe 55/07) in 6. ter 32. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janka Modra (Uradni list RS, št. 55/07) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 24. seji dne 16. 12. 2009 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli Janka Modra, Dol pri Ljubljani
1. člen
Cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu pri OŠ Janka Modra, ki deluje na dveh lokacijah, Dolsko 85 A in Videm 17 c, Dol pri Ljubljani, znašajo mesečno na otroka:
– dnevni program prvega starostnega obdobja    469,52 €,
– dnevni program drugega starostnega obdobja    349,78 €,
– kombinirani program               367,56 €.
2. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 40 € mesečno. V tem znesku so všteti dopoldanska malica, kosilo in popoldanska malica. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši obvestijo vrtec do devete ure o otrokovi odsotnosti, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.
3. člen
Staršem otrok, ki imajo otroke vključene v dnevne programe Vrtca pri OŠ Janka Modra in v javnih vrtcih izven območja Občine Dol pri Ljubljani, in za katere je Občina Dol pri Ljubljani po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo za 10% nižjo ceno programa v svojem plačilnem razredu.
4. člen
Občina Dol pri Ljubljani bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve dodatnih znižanj po tem sklepu.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v enoti vrtca Dolsko, št. 6020-1/2008-1 z dne 27. 2. 2008 (Uradni list RS, št. 20/08).
6. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2010.
Št. 6020-0002/2009-2
Dol pri Ljubljani, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost