Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009

Kazalo

463. Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja, stran 1858.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 15., 23. in 56. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/08 –ZVCP-1-UPB5), 3. člena Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 39/05, 2/06, 70/07, 62/08, 121/08) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 22. seji dne 28. 1. 2009 sprejel
O D R E D B O
o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja
1. člen
S to odredbo se določijo javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja.
2. člen
(1) Na javnih parkiriščih na območju kratkotrajnega parkiranja na Slovenskem trgu, na delu Gregorčičeve ulice, od križišča s Stritarjevo ulico, do križišča s Koroško cesto, Na skali in na Bleiweisovi cesti pred poslovno stavbo Gorenjske banke, se plačuje parkirnina, razen za posamezna parkirna mesta, za katera so sklenjene najemne pogodbe.
(2) Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, so vsi s predpisano prometno signalizacijo označeni deli vozišča, namenjeni parkiranju vozil.
(3) Parkiranje na območju kratkotrajnega parkiranja se časovno omeji na največ 60 minut.
(4) Uporabnik mora s parkirnim listkom, na katerem je označen čas parkiranja, označiti vozilo. Parkirni listek mora biti nameščen s sprednjo stranjo na vidnem mestu armaturne plošče, pod prednjim vetrobranskim steklom, tako, da je čas prihoda viden v celoti.
(5) Imetniku veljavne parkirne karte za invalidne osebe ni potrebno plačevati parkirnine.
3. člen
(1) Višina parkirnine na označenih delih vozišča, namenjenih parkiranju vozil pri plačilu z gotovino, znaša:
– 0,40 EUR za vsakih začetnih 30 minut,
– 0,80 EUR za 60 minutno parkiranje.
Višina parkirnine na označenih delih vozišča, namenjenih parkiranju vozil pri plačilu z ostalimi načini, znaša:
– 0,41 EUR za vsakih začetnih 30 minut,
– 0,82 EUR za 60 minutno parkiranje.
Po preteku 60 minutnega parkiranja je uporabnik dolžan odpeljati vozilo iz območja kratkotrajnega parkiranja.
(2) Na območju kratkotrajnega parkiranja na Slovenskem trgu med Koroško cesto in Gregorčičevo ulico, se omogoči enkrat dnevno največ 30 minutno brezplačno parkiranje ob uporabi kartice, katero izda Mestna občina Kranj. Uporabnik to možnost lahko koristi le na parkomatih številka 1. in številka 2. pred stavbo Mestne občine Kranj.
(3) Za plačilo parkirnine se uporabljajo naprave za izdajanje parkirnih listkov (parkomati). Uporabnik lahko plača parkirnino s kartico izdano s strani Mestne občine Kranj, GSM aparatom, z gotovino ali plačilno-kreditnimi karticami, ki so označene na parkomatih.
4. člen
Parkirnina se na javnih parkirnih površinah na območju kratkotrajenga parkiranja plačuje vsak delovnik od ponedeljka do petka med 07.00 uro in 17.00 uro in ob sobotah med 07.00 uro in 12.00 uro.
5. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati Sklep Mestne občine Kranj o kratkotrajnem parkiranju na Slovenskem trgu (Uradni list RS, št. 123/03) z dne 11. 12. 2003.
6. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0632/2008-46/04
Kranj, dne 28. januarja 2009
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
 
Zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.

AAA Zlata odličnost