Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

403. Sklep o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja s premoženjem Občine Poljčane za leto 2009, stran 1310.

Na podlagi 7. točke 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 19. redni seji dne 3. 2. 2009 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Občinski svet sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2009.
II.
Osnova za izvedbo posameznih prodaj oziroma zamenjav občinskega nepremičnega premoženja je posamičen program prodaje, katerega sprejme župan Občine Poljčane.
III.
Občinski svet Občine Poljčane pooblašča župana Občine Poljčane za podpis vseh pogodb v prometu z nepremičninami, ki so predmet načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem.
IV.
O rezultatih prodaje je župan Občine Poljčane dolžan obvestiti občinski svet ob zaključnem računu.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-0003/2009-4-401
Poljčane, dne 3. februarja 2009
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.