Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009

Kazalo

3098. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev izvedbe projektov na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav, stran 9458.

Na podlagi 11. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06 – v nadaljevanju: »ZJUP«) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01 in 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 22. seji dne 17. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev izvedbe projektov na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok predstavlja pravno podlago za izpeljavo projektov na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav na podlagi javno-zasebnega partnerstva (v nadaljevanju: JZP) in določa osnovna merila glede izpeljave postopkov na podlagi veljavne zakonodaje.
2. člen
(javni interes)
Na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav obstaja na podlagi pobud sodelujočih občin partneric ugotovljen javni interes, da se izvedejo projekti na tem področju. Zaradi hitrejše realizacije ciljev opredeljenih z Načrtom razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na področju občin partneric se projekti izvedejo v obliki JZP.
3. člen
(oblika izvedbe JZP)
JZP na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav se izvede v obliki pogodbenega partnerstva, in sicer kot koncesijsko razmerje (BOT model).
4. člen
(organizacijska zasnova izvajanja JZP)
JZP se izvajajo na tak način, da pride do sodelovanja javnega in zasebnega sektorja pri izvedbi projektov. Z JZP se zasledujejo pozitivni učinki: znižanje proračunskih izdatkov, pridobitev dodatnega kapitala, večja izbira javnih storitev, znižanje cene za uporabnike, boljša kakovost storitev ter boljša distribucija javnih storitev.
5. člen
(prostorska zasnova izvajanja JZP)
JZP na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav se bo izvajalo na območju občin partneric v skladu s smernicami in podlagami sprejetimi v dogovoru z sodelujočimi občinami oziroma v skladu z Načrtom razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij Goričko.
6. člen
(obveznosti zasebnega partnerja JZP)
Zasebni partner mora zagotoviti naslednje:
– izdelava projekta,
– izgradnja infrastrukture v določenih rokih,
– dostop do storitev vsem naseljem na območju občin partneric,
– dostop vsem zainteresiranim pod enakimi pogoji,
– upravljanje in vzdrževanje sistema v skladu s prepisanimi pogoji,
– nadgradnja v skladu s potrebami in pogoji,
– upoštevanje veljavne zakonodaje ter veljavno sklenjenih pravnih poslov.
7. člen
(uporaba storitev JZP)
Zasebni partner mora v sodelovanju z javnim partnerjem zagotoviti uporabo storitev JZP na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav uporabnikom enake kategorije pod enakimi pogoji. Splošne pogoje za uporabo storitev določi zasebni partner s soglasjem javnega partnerja. Prav tako se določijo pravice in obveznosti uporabnikov storitev, način njihovega uveljavljanja ter varstva.
8. člen
(način financiranja)
Projekti JZP na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav se financirajo iz proračunskih in zasebnih sredstev. Prav tako se pridobivajo sredstva, ki jih za to področje z razpisi namenja Evropska unija oziroma druge institucije iz tega območja. Financiranje se določi posebej za vsak projekt JZP.
9. člen
(ostale določbe)
Javni partner se zavezuje, da bo zasebnemu partnerju pri izvedbi projektov JZP na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav na podlagi izkazanega interesa zagotavljal dostop do javnih evidenc s katerimi upravlja. Prav tako zasebnemu partnerju nudi strokovno podporo, v tolikšnem obsegu, kot se bo določilo v projektni dokumentaciji posameznega projekta JZP. Pri izvedbi projektov se uporablja zakonodaja, ki velja za področje širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav ter JZP.
10. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00010/2009
Moravske Toplice, dne 17. junija 2009
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost