Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009

Kazalo

242. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih pri postavljanju in uporabi električnih instalacij in naprav v podzemnih prostorih in na površini pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin, stran 687.

POPRAVEK
V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih pri postavljanju in uporabi električnih instalacij in naprav v podzemnih prostorih in na površini pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 100/08 z dne 20. 10. 2008, se v 1. členu, ki spreminja 3. člen Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih pri postavljanju in uporabi električnih instalacij in naprav v podzemnih prostorih in na površini pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 111/03, 52/04, 117/05 in 72/07), za točko 5. popravi številčenje naslednjih točk tako, da se pravilno glasi:
»6. podatke o opremi;
7. načrte:
– situacijski načrt vseh predvidenih električnih naprav in instalacij;
– načrt prostorov, kjer so predvidene električne naprave in instalacije;
– enopolno shemo napajanja;
– sheme delovanja daljinskega krmiljenja;
8. v kolikor so v projektu predvidene tipske ali standardne rešitve vgraditve, postavitve, krmiljenja, napajanja električnih naprav na osnovi potrjenih projektov, zadostuje njihova navedba;
9. predpisane dodatne varnostne ukrepe.«.
Št. 007-106/2005-37
Ljubljana, dne 12. januarja 2009
dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister
za gospodarstvo
Soglašam!
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost