Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2009 z dne 6. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2009 z dne 6. 4. 2009

Kazalo

1176. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine Šmartno pri Litiji, stran 3938.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 2 in 76/08), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 6. in 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05 – UPB) in Statuta Občine Šmartno pri Litiji na 19. redni seji dne 26. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine Šmartno pri Litiji
1. člen
V 4. členu Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine Šmartno pri Litiji, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 101/08, se besedna zveza »Občina Šmartno pri Litiji« nadomesti z besedno zvezo »Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.«.
2. člen
Ostale določbe Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 101/08) ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Popravek odloka objavljen v Uradnem listu RS, št. 14/09, z dne 20. 2. 2009.
Št. 353-026/2008
Šmartno pri Litiji, dne 26. marca 2009
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost