Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2008 z dne 7. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2008 z dne 7. 3. 2008

Kazalo

855. Dopolnitev Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, stran 2128.

Na podlagi 11. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96 in 47/97) in 13. člena Odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98) je svet fundacije na seji dne 21. 11. 2007 sprejel
D O P O L N I T E V P R A V I L
Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
1. člen
Za 28. členom Pravil fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/99, 89/99 in 45/05) se doda nov 28.a člen z besedilom:
»28.a člen
Nadzorni odbor je pristojen za odločanje o pritožbah posameznih invalidskih in humanitarnih organizacij zoper sklepe sveta fundacije, s katerimi je odločeno o njihovih vlogah na javni razpis za razporeditev sredstev fundacije.«
2. člen
Ta dopolnitev je sprejeta, ko da k njej soglasje Državni zbor Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 790/2007
Ljubljana, dne 21. novembra 2007
Predsednik sveta FIHO
Janko Kušar l.r.

AAA Zlata odličnost