Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2008 z dne 7. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2008 z dne 7. 3. 2008

Kazalo

854. Sprememba Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, stran 2127.

Na podlagi 14. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96 in 47/97) in 16. člena Odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98) je svet fundacije na seji dne 21. 11. 2007 sprejel
S P R E M E M B O P R A V I L N I K A
o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
1. člen
V Pravilniku o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/98 in 45/05) se zadnji stavek drugega odstavka 21. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zoper sklep o razporeditvi sredstev, s katerim je odločeno o njeni vlogi na javni razpis, lahko posamezna invalidska in humanitarna organizacija v roku 15 dni po prejemu sklepa vloži pritožbo, o kateri odloči pritožbeni organ, določen s pravili fundacije.«.
2. člen
Ta sprememba je sprejeta, ko da k njej soglasje Državni zbor Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 789/2007
Ljubljana, dne 21. novembra 2007
Predsednik sveta FIHO
Janko Kušar l.r.

AAA Zlata odličnost