Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2008 z dne 7. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2008 z dne 7. 3. 2008

Kazalo

848. Pravilnik o spremembi Pravilnika o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave, stran 2100.

Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05 in 115/07) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave
1. člen
V Pravilniku o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave (Uradni list RS, št. 87/05, 17/06, 21/07 in 36/07) se priloga nadomesti z novo prilogo, ki je sestavni del tega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-27/2007/22
Ljubljana, dne 27. februarja 2008
EVA 2008-2511-0035
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
  PRILOGA

  Načrtovani odstrel osebkov rjavega medveda (Ursus arctos) v
obdobju od 1. januarja do 30. aprila in od 1. oktobra do 31.
decembra 2008

                I.
  1. V osrednjem območju življenjskega prostora vrste rjavega
medveda se izvede načrtovani odstrel 66 osebkov v naslednjih
lovsko upravljavskih območjih (v nadaljnjem besedilu: LUO) in
težnostnih kategorijah:

  – v delu Kočevsko belokranjskega LUO z lovišči Loka pri
Črnomlju, Sinji vrh, Črnomelj, Banja Loka-Kostel, Kočevje, Mala
gora, Struge na Dolenjskem, Draga, Osilnica, Velike Lašče,
Lazina, Velike Poljane, Loški potok, Ribnica, Dolenja vas,
Sodražica, Turjak, Predgrad, Dragatuš, Dobrepolje, Suha krajina
in Taborska jama ter lovišča s posebnim namenom Medved, Snežnik
Kočevska Reka in Žitna gora:

+---------------+-----------+------------+----------+----------+
|Težnostna   | Do 100 kg | Od 100 do |Nad 150 kg| Skupaj |
|kategorija   |      |  150 kg  |     |     |
+---------------+-----------+------------+----------+----------+
|Število    |  24   |   6   |  3   |  33  |
|osebkov    |      |      |     |     |
+---------------+-----------+------------+----------+----------+


  – v delu Notranjskega LUO z lovišči Begunje, Cerknica,
Cajnarje, Grahovo, Rakek, Žilce, Lož - Stari trg, Iga vas,
Babno polje, Gornje jezero, Kozlek, Trnovo, Mokrc, Rakitna,
Tabor Zagorje, Prestranek, Javornik - Postojna, Pivka,
Borovnica, Nova vas, Ig, Rakovnik - Škofljica in Tomišelj ter
lovišča s posebnim namenom Jelen in Ljubljanski vrh:

+---------------+-----------+------------+----------+----------+
|Težnostna   | Do 100 kg | Od 100 do |Nad 150 kg| Skupaj |
|kategorija   |      |  150 kg  |     |     |
+---------------+-----------+------------+----------+----------+
|Število    |  23   |   5   |  2   |  30  |
|osebkov    |      |      |     |     |
+---------------+-----------+------------+----------+----------+


  – v delu Zahodno visoko kraškega LUO, severozahodno od
avtoceste Ljubljana–Razdrto, ki obsega lovišča Planina,
Hrenovice, Bukovje, Črna jama, Idrija, Javornik, Krekovše, Col,
Kozje stena, Nanos, Trebuša, Logatec – del lovišča severno od
avtoceste Ljubljana–Razdrto, Hotedršica, Trnovski gozd in
Vrhnika – del lovišča južno od železniške proge Ljubljana–
Postojna:

+---------------+-----------+------------+----------+----------+
|Težnostna   | Do 100 kg | Od 100 do |Nad 150 kg| Skupaj |
|kategorija   |      |  150 kg  |     |     |
+---------------+-----------+------------+----------+----------+
|Število    |   1   |   1   |  1   |  3   |
|osebkov    |      |      |     |     |
+---------------+-----------+------------+----------+----------+


  2. V robnem območju življenjskega prostora vrste rjavega
medveda se izvede načrtovani odstrel 9 osebkov v naslednjih
lovsko upravljavskih območjih in težnostnih kategorijah:

  – v delu Kočevsko belokranjskega LUO, ki obsega lovišča
Suhor, Metlika, Gradac, Adlešiči, Vinica, Smuk - Semič, Krka in
Grosuplje:

+---------------+-----------+------------+----------+----------+
|Težnostna   | Do 100 kg | Od 100 do |Nad 150 kg| Skupaj |
|kategorija   |      |  150 kg  |     |     |
+---------------+-----------+------------+----------+----------+
|Število    |   1   |   1   |  0   |  2   |
|osebkov    |      |      |     |     |
+---------------+-----------+------------+----------+----------+


  – v delu Novomeškega LUO, ki obsega lovišča Plešivica -
Žužemberk – levi breg reke Krke, Toplice, Padež, Novo mesto,
Dobrnič, Gorjanci, Brusnice, Orehovica, Šentjernej, Trebnje –
južno od magistralne ceste/avtoceste Ljubljana–Obrežje, Veliki
Gaber – južno od magistralne ceste/avtoceste Ljubljana-Obrežje,
Velika Loka – južno od magistralne ceste/avtoceste Ljubljana–
Obrežje in Mirna peč – južno od avtoceste Ljubljana–Obrežje
  ter
  v delu Posavskega LUO, ki obsega lovišča Kostanjevica na
Krki, Podbočje, Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi in Mokrice:

+---------------+-----------+------------+----------+----------+
|Težnostna   | Do 100 kg | Od 100 do |Nad 150 kg| Skupaj |
|kategorija   |      |  150 kg  |     |     |
+---------------+-----------+------------+----------+----------+
|Število    |   2   |   0   |  0   |  2   |
|osebkov    |      |      |     |     |
+---------------+-----------+------------+----------+----------+


  – v delu Zasavskega LUO, ki obsega lovišča Višnja gora,
Ivančna gorica in Šentvid pri Stični, in sicer vsa južno od
avtoceste Ljubljana–Obrežje:

+---------------+-----------+------------+----------+----------+
|Težnostna   | Do 100 kg | Od 100 do |Nad 150 kg| Skupaj |
|kategorija   |      |  150 kg  |     |     |
+---------------+-----------+------------+----------+----------+
|Število    |   1   |   0   |  0   |  1   |
|osebkov    |      |      |     |     |
+---------------+-----------+------------+----------+----------+


  – v delu Primorskega LUO, ki obsega lovišča Senožeče, Timav
- Vreme, Slavnik - Materija, Žabnik - Obrov, Podgorje, Videž -
Kozina, Gaberk – Divača, Vrhe - Vrabče, Raša - Štorje, Bukovca,
Brkini, Prem in Gradišče - Košana
  ter
  v delu Notranjskega LUO, ki obsega lovišče Zemon:

+---------------+-----------+------------+----------+----------+
|Težnostna   | Do 100 kg | Od 100 do |Nad 150 kg| Skupaj |
|kategorija   |      |  150 kg  |     |     |
+---------------+-----------+------------+----------+----------+
|Število    |   2   |   1   |  0   |  3   |
|osebkov    |      |      |     |     |
+---------------+-----------+------------+----------+----------+


  – v delu Zahodno visoko kraškega LUO, severozahodno od
avtoceste Ljubljana–Razdrto, ki obsega lovišča Dole nad Idrijo,
Jelenk, Kanal (levi breg Soče), Čaven, Čepovan, Gorica, Grgar,
Hubelj, Lijak, Most na Soči, Anhovo (levi breg Soče), Vipava,
Vojkovo in Rovte
  ter
  v delu Triglavskega LUO, ki obsega lovišča Otavnik, Planota
in Porezen:

+---------------+-----------+------------+----------+----------+
|Težnostna   | Do 100 kg | Od 100 do |Nad 150 kg| Skupaj |
|kategorija   |      |  150 kg  |     |     |
+---------------+-----------+------------+----------+----------+
|Število    |   1   |   0   |  0   |  1   |
|osebkov    |      |      |     |     |
+---------------+-----------+------------+----------+----------+
II.
  V obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2008 se lahko izvede
največ 70% načrtovanega odstrela.

               III.
  Izjemni odstrel, ki naj bi se izvedel v obdobju, ko
načrtovani odstrel še ne bo izpolnjen, se mora vključiti v
načrtovani odstrel.
               IV.

  Odstrel osebkov iz I. točke te priloge se v lovsko
upravljavskih območjih osrednjega območja življenjskega
prostora vrste rjavega medveda prednostno izvede v pasu
približno 1,5 km okoli naselij, kjer se osebki pogosto
pojavljajo oziroma se tam dalj časa zadržujejo.

AAA Zlata odličnost