Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008

Kazalo

5249. Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica, stran 15839.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08), 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 111/00, 92/02, 120/03, 110/05, 45/06, 129/06), 23. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev (Uradni list RS, št. 76/08) in 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99, 115/00 in 73/06) je Občinski svet Občine Brezovica na 16. seji dne 9. 12. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica
1.
Cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica znašajo na otroka:
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|1  |I. starostna skupina         |  498,00 €/mesec|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|2  |II. starostna skupina         |  367,00 €/mesec|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|3  |Kombinirani oddelek          |  398,00 €/mesec|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|4  |Otroci 3–4 leta            |  398,00 €/mesec|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|5  |Kombinirani oddelek Enota Rakitna   |  498,00 €/mesec|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|6  |Kombinirani oddelek Enota Rakitna –  |  398,00 €/mesec|
|   |cena za starše            |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|7  |I. starostna skupina – poldnevni   |  423,00 €/mesec|
|   |program, 4–6 ur            |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|8  |II. starostna skupina – poldnevni   |  312,00 €/mesec|
|   |program, 4–6 ur            |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|9  |Kombinirani oddelek – poldnevni    |  338,00 €/mesec|
|   |program, 4–6 ur            |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|10  |Otroci 3–4 leta – poldnevni program, |  338,00 €/mesec|
|   |4–6 ur                |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|11  |Odbitek za hrano           |    1,77 €/dan|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|12  |Strošek rezervacije          |    3,05 €/dan|
+-----+--------------------------------------+-----------------+
2.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene posameznim programom za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 85/08 z dne 29. 8. 2008.
3.
Do izgradnje novega vrtca na Rakitni se staršem, ki imajo otroke v tej enoti, prizna dodaten popust v višini 100 € na otroka. Dodatno znižanje ekonomske cene velja, če je v vrtec na Rakitni vključen en otrok iz družine. Če sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz družine, pa dodatno znižanje velja samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.
4.
Starši, ki imajo v vrtec vključenega hkrati več kakor enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega otroka.
5.
Pri obračunavanju stroškov za prehrano v času otrokove odsotnosti iz vrtca, se staršem odšteje sorazmerni delež za neporabljena živila, v višini plačila za posamezen program vrtca.
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009.
Št. 40/08
Brezovica, dne 10. decembra 2008
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost