Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008

Kazalo

5232. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi glede opozorila na magnetnih igračah, ki se dajejo na trg ali se dajo na voljo na trgu, stran 15768.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03) je Vlada Republike Slovenije izdala
U R E D B O
o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi glede opozorila na magnetnih igračah, ki se dajejo na trg ali se dajo na voljo na trgu
1. člen
V Uredbi o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi glede opozorila na magnetnih igračah, ki se dajejo na trg ali se dajo na voljo na trgu (Uradni list RS, št. 73/08), se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 2.000 eurov do 42.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki daje na trg ali daje na voljo na trgu magnetne igrače, ki nimajo opozorila skladno z 2. členom Odločbe 2008/329/ES.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-26/2008/6
Ljubljana, dne 10. decembra 2008
EVA 2008-2111-0112
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost