Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

4602. Sklep o nadomestni koncesiji za dejavnost zobozdravstva odraslih, stran 14207.

Na podlagi 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 15/08 – ZpacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS, 77/08 – ZDZdr) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 22. redni seji dne 30. 10. 2008 sprejel
S K L E P
o nadomestni koncesiji za dejavnost zobozdravstva odraslih
1. Občina Ajdovščina z javnim razpisom podeli nadomestno koncesijo za dejavnost zobozdravstva odraslih.
2. Nadomestna koncesija za dejavnost zobozdravstva odraslih se opravlja za celotno območje občine. Obseg nadomestne koncesije za dejavnost zobozdravstva odraslih znaša 75% normativa ene zobozdravstvene ekipe.
3. Koncesija se podeli na določen čas 10 let, z možnostjo podaljšanja.
4. Pripravo razpisne dokumentacije in javni razpis izvede tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. Po izvedenem javnem razpisu komisija predlaga najugodnejšega ponudnika.
Najugodnejšemu ponudniku podeli koncesijo občinska uprava po postopku iz 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti. Pred izdajo odločbe o podelitvi koncesije lahko župan s sklepom postopek ustavi.
5. Ponudnik mora:
– prevzeti vse paciente dosedanjega koncesionarja, ki bodo to želeli,
– imeti zagotovljene ustrezne ordinacijske prostore v mestu Ajdovščina,
– nadaljevati z naročanjem zobotehničnih storitev v Zdravstvenem domu Ajdovščina za 25% normativnega obsega storitev zobotehnika,
– izpolnjevati druge pogoje, ki jih določi komisija v razpisu.
Na razpis se ne morejo prijaviti ponudniki, ki jim je občina že podelila koncesijo na razpisanem področju.
6. Ponudbe se ocenijo po naslednjih osnovnih kriterijih in merilih:
– delovna doba pri opravljanju razpisane dejavnosti – do 10 točk,
– ordinacijski čas – do 15 točk,
– čas začetka izvajanja koncesije – do 15 točk,
– višina letne koncesijske dajatve – do 15 točk.
Kriterije in merila natančneje razdela komisija v razpisni dokumentaciji. Komisija lahko v razpisu predvidi sekundarna merila, ki se uporabijo v primeru izenačenih vlog po osnovnih kriterijih in merilih iz te točke.
7. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 501-01/2000
Ajdovščina, dne 5. novembra 2008
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost