Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2008 z dne 11. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2008 z dne 11. 11. 2008

Kazalo

4559. Sklep o določitvi nepremičnine za javno infrastrukturo na področju kulture, stran 14034.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) in 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1) je Občinski svet Občine Lendava na 20. seji dne 29. 10. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi nepremičnine za javno infrastrukturo na področju kulture
1.
Objekt na Glavni ulici 32 v Lendavi, parc. št. 3969 k.o. Lendava, je javna last, last Občine Lendava in se nameni kulturi ter se v zemljiški knjigi zaznamuje na nepremičnini parc. št. 3969 k.o. Lendava, objekt na Glavni ulici 32 v Lendavi za javno infrastrukturo na področju kulture.
2.
Na nepremičnini parc. št. 3969 k.o. Lendava se ustanovi stavbna pravica v korist Zavoda za kulturo madžarske narodnosti.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0071/2008
Lendava, dne 29. oktobra 2008
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.