Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2008 z dne 14. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2008 z dne 14. 10. 2008

Kazalo

4181. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, stran 13230.

Na podlagi 199. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
1. člen
V Uredbi o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje (Uradni list RS, št. 23/04, 41/04 – ZVO-1, 120/05, 95/06, 52/07 in 122/07), se priloga nadomesti s prilogo, ki je sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Koncesionar, ki upravlja hidroelektrarno na delu vodnega telesa z zaporedno številko 152 s seznama iz nove priloge uredbe, začne plačevati za koncesijo 1. januarja 2009 v višini 4,2% povprečne prodajne vrednosti v koledarskem letu proizvedene in v javno električno omrežje oddane elektrike.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-88/2008/7
Ljubljana, dne 1. oktobra 2008
EVA 2008-2511-0153
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost