Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2008 z dne 6. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2008 z dne 6. 10. 2008

Kazalo

4034. Odlok o prenehanju veljavnosti dela Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II, stran 12907.

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je občinski svet na seji dne 25. 9. 2008 sprejel
O D L O K
o prenehanju veljavnosti dela Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II
1. člen
Odlok o zazidalnem načrtu Grivče II (Uradno glasilo št. 17/96 in Uradni list RS, št. 59/05) preneha veljati na območju parcelnih številk 218/8 in 217/1, obe k.o. Šturje.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se območje iz prejšnjega člena vključi v ureditveno območje Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina (Uradno glasilo št. 1/98, Uradni list RS, št. 96/04, 92/05, 108/06 in 45/08 – v nadaljevanju: Odlok o PUP-ih), kot stavbno zemljišče, namenjeno individualni stanovanjski gradnji. Za lociranje objekta v prostor se določbe Odloka o PUP-ih uporabljajo tudi glede zagotavljanja ustreznega odmika od obstoječih stanovanjskih objektov, zgrajenih v območju zazidalnega načrta Grivče II.
3. člen
V zvezi s spremembo ureditvenega območja iz prejšnjega člena se dopolni grafična priloga iz 1. člena Odloka o PUP-ih, list: Ajdovščina 3.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 352/01-24/95
Ajdovščina, dne 26. septembra 2008
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost