Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2008 z dne 20. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2008 z dne 20. 6. 2008

Kazalo

2671. Odlok o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja z odpadki, stran 8376.

Na podlagi šestega odstavka 112. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07), in 10. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00, 114/04, 43/07) je Občinski svet Mislinja na 17. seji dne 5. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja z odpadki
1. člen
Ta odlok določa vrsto onesnaževanja, zaradi katerega se uvaja okoljska dajatev za onesnaževanje okolja z odpadki, zavezance za okoljsko dajatev, njeno višino in način njenega obračunavanja, odmero, plačevanje in oprostitve, zmanjšanje in vračilo že plačane okoljske dajatve za obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2007.
2. člen
Z namenom spodbujanja manjšega obremenjevanja okolja in racionalne rabe naravnih dobrin, se s tem odlokom predpisuje okoljska dajatev za onesnaževanje okolja z odpadki.
3. člen
Zavezanec ali zavezanka za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja z odpadki (v nadaljevanju: zavezanec) je oseba (fizična ali pravna), ki povzroča onesnaževanje okolja z odpadki.
4. člen
Osnova za določitev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja z odpadki je količina deponiranih in sortiranih odpadkov.
5. člen
Okoljska dajatev se plačuje ob plačilu odvoza odpadkov v obdobju od 1. 5. 2008 do 31. 4. 2012 in znaša:
1. za gospodinjstva, kjer izvajalec obvezne lokalne gospodarske javne službe opravlja organiziran odvoz odpadkov 0,9177 EUR/osebo/mesec,
2. za gospodinjstva, kjer je odvoz komunalnih odpadkov organiziran iz skupnega zbirnega mesta 0,9177 EUR/osebo/mesec,
3. za družbene dejavnosti 0,0210 EUR/m2 odpeljanih komunalnih odpadkov/mesec,
4. za gospodarske dejavnosti 0,0800 EUR/m2 odpeljanih komunalnih odpadkov/mesec,
5. za gospodarske dejavnosti 3,6355 EUR/m3 odpeljanih komunalnih odpadkov.
6. člen
Okoljska dajatev, določena v 5. členu tega odloka se zaračunava na sledeč način:
I. Zavezancu ob ceni storitve obvezne gospodarske javne službe – okoljska dajatev se plačuje ob plačilu odvoza odpadkov v obdobju od 1. 5. 2008 do 31. 4. 2012 in znaša:
1. za gospodinjstva, kjer izvajalec obvezne lokalne gospodarske javne službe opravlja organiziran odvoz odpadkov 0,3852 EUR/osebo/mesec,
2. za gospodinjstva, kjer je odvoz komunalnih odpadkov organiziran iz skupnega zbirnega mesta 0,3852 EUR/osebo/mesec,
3. za družbene dejavnosti 0,0092 EUR/m2 odpeljanih komunalnih odpadkov/mesec,
4. za gospodarske dejavnosti 0,0333 EUR/m2 odpeljanih komunalnih odpadkov/mesec,
5. za gospodarske dejavnosti 3,3369 EUR/m3 odpeljanih komunalnih odpadkov.
II. Pobot z preveč plačano razliko zavezancev med odpeljanimi in deponiranimi odpadki v obdobju od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2007:
1. za gospodinjstva, kjer izvajalec obvezne lokalne gospodarske javne službe opravlja organiziran odvoz odpadkov 0,5325 EUR/osebo/mesec,
2. za gospodinjstva, kjer je odvoz komunalnih odpadkov organiziran iz skupnega zbirnega mesta 0,5325 EUR/osebo/mesec,
3. za družbene dejavnosti 0,0118 EUR/m2 odpeljanih komunalnih odpadkov/mesec,
4. za gospodarske dejavnosti 0,0467 EUR/m2 odpeljanih komunalnih odpadkov/mesec,
5. za gospodarske dejavnosti 0,2986 EUR/m3 odpeljanih komunalnih odpadkov.
7. člen
Okoljska dajatev se plačuje ob ceni storitve obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja, odvoza in sortiranja komunalnih odpadkov. Zavezanci, ki niso vključeni v redni sistem zbiranja, odvoza in sortiranja komunalnih odpadkov oziroma odlagajo odpadke na skupna zbirna mesta plačujejo okoljsko dajatev samostojno.
8. člen
Okoljska dajatev je prihodek proračuna Občine Mislinja.
Sredstva so namenska in se uporabijo za program ravnanja z odpadki in investicije na področju obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
9. člen
Plačevanje okoljske dajatve je mesečno.
Okoljsko dajatev zaračunava izvajalec odvoza komunalnih odpadkov in jo po načinu plačane realizacije namensko odvaja do 15. v mesecu na transakcijski račun Občine Mislinja.
10. člen
Okoljsko dajatev obračunava izvajalec obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja z odpadki na osnovi izdelane baze podatkov o zavezancih.
11. člen
Plačevanja okoljske dajatve so oproščeni:
– občani, ki prejemajo varstveni dodatek,
– občani, ki prejemajo denarno pomoč kot edini vir preživljanja ali denarnega dodatka po Zakonu o socialnem varstvu,
– občani, ki predložijo druga dokazila o socialni stiski, če dokažejo, da bi plačilo okoljskih dajatev resneje ogrozilo preživljanje zavezanca in njegovih družinskih članov.
Oprostitev se dovoli s sklepom direktorja občinske uprave za posamezno leto na podlagi vloge posameznika, kateri le ta priloži dokazila. Odločitev je dokončna in se nanjo ni mogoče pritožiti.
Oprostitev se lahko v primeru navajanja napačnih ali zavajajočih dejstev kadarkoli prekliče.
12. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2008 dalje.
Št. 354-006/2008
Mislinja, dne 6. junija 2008
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti