Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2008 z dne 5. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2008 z dne 5. 5. 2008

Kazalo

1895. Akt o spremembah in dopolnitvi Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, stran 4678.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 4. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00 in 126/07 – ZFPPIPP) je Vlada Republike Slovenije sprejela
A K T
o spremembah in dopolnitvi Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo
1. člen
V Ustanovitvenem aktu Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04 in 11/07) se v 6. členu za tretjim odstavkom doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Sklad izvaja naloge in programe za oblikovanje in razvoj inovativnega okolja na nacionalni ravni.«.
2. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti sklada po Standardni klasifikaciji dejavnosti so:
– 84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
– 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
– 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
– 64.920 Drugo kreditiranje
– 64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov«.
3. člen
V deveti alinei 8. člena se besedilo »iz kreditne ali garancijske pogodbe« nadomesti z besedilom »iz kreditne in garancijske pogodbe«.
4. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01401-5/2008/5
Ljubljana, dne 25. aprila 2008
EVA 2008-2111-0053
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost